AB’de Askeri Hizmet Durumu

Hali hazırda AB Üye Devletlerinden 9 tanesinde zorunlu askerlik hizmeti bulunmamakta olup, 2006 senesine kadar 5 Üye Devlet daha ya zorunlu askerlik hizmeti uygulamasına son verecek veya askıya alacak.

“Hali hazırda AB Üye Devletlerinden 9 tanesinde zorunlu askerlik hizmeti bulunmamakta olup, 2006 senesine kadar 5 Üye Devlet daha ya zorunlu askerlik hizmeti uygulamasına son verecek veya askıya alacak.
Savunmalarını zorunlu askerlik hizmeti gören askerlere dayandıran tüm AB üye devletlerinde askerler, silahların kullanımına dair dini veya ahlaki olarak mücbir sebep göstererek vicdani retçi statüsüne sığınabilir.”

Avrupa Birliği Üye Devletlerinde Askeri Hizmet Durumu

AB Üye Devleti, Zorunlu Askerlik Hizmeti (Yok ise ne zamandan beri), Zorunlu Askerlik Hizmet Süresi, Vicdani Retçiler için alternatif hizmet süresi, Notlar

Avusturya Evet, 8 ay, 12 ay
Belçika Hayır (1995’ten beri)
Kıbrıs (Güney) Evet, 26 ay, (Silahsız askerlik hizmeti: 42 ay), Kıbrıs’ta açık bir sivil yapıda alternatif hizmet bulunmamakta
Kıbrıs (Kuzey) Evet, 15 ay, Çeşitli koşullarda bedelli askerlik hizmeti bulunmakta.
Çek Cumhuriyeti Evet, 12 ay, 18 ay, Zorunlu Askerlik Hizmetinin 2005 sonunda sona ermesi bekleniyor
Danimarka Evet, 4 ila 12 ay arasında (genel tercih 9 ay), Zorunlu askerlik hizmeti ile aynı süre
Estonya Evet, 8 – 11 ay, Zorunlu askerlik hizmeti ile aynı süre
Finlandiya Evet, 180 gün, 395 gün
Fransa Hayır (2001’den beri)
Almanya Evet, 9 ay, 10 ay, Alternatif hizmetin süresi Ekim 2004’ten itibaren 9 aya indirilecek.
Yunanistan Evet, 12 ay, 30 ay
Macaristan Evet, 9 ay, 18 ay, Zorunlu askerlik hizmetinin 2005 sonunda sona ermesi bekleniyor
İrlanda Hayır
İtalya Evet, 10 ay, 10 ay, Zorunlu askerlik hizmetinin 2005 sonunda sona ermesi bekleniyor
Letonya Evet, 12 ay, 24 ay
Litvanya Evet, 12 ay, 18 ay,
Lüksemburg Hayır
Malta Hayır
Hollanda Hayır (1996’dan beri)
Polonya Evet, 12 ay, 18 ay
Portekiz Evet, 4 ay, 4 ay
Slovak Cum. Evet, 12 ay, 24 ay
Slovenya Hayır (2003’ten beri)
İspanya Hayır (2001’den beri)
İsveç Evet, 7,5 ay, 7,5 ay
İngiltere Hayır

Hali hazırda AB Üye Devletlerinden 9 tanesinde zorunlu askerlik hizmeti bulunmamakta olup, 2006 senesine kadar 5 Üye Devlet daha ya zorunlu askerlik hizmeti uygulamasına son verecek veya askıya alacak. Savunmalarını zorunlu askerlik hizmeti gören askerlere dayandıran tüm AB üye devletlerinde askerler, silahların kullanımına dair dini veya ahlaki olarak mücbir sebep göstererek vicdani retçi statüsüne sığınabilir. Birçok AB Üye Devletinde sivil hizmetler, askeri teşkilatlanma çerçevesinin dışında uygulanmaktadır (İspanya ve Slovenya’da zorunlu askerlik hizmetinin sona erdirilmesinden önce olduğu gibi).

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org