ASAL’dan vicdani retçiye cevap: “Vatan hizmetinden muafiyet söz konusu değildir”

“Anayasa ve yasalarımızda müracaatınızda bahsetmiş olduğunuz nedenlerden dolayı vatan hizmetinden muafiyet söz konusu değildir.”

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

MİY: 46987865-5010-1463-14/ASAL D.Er İşl.Ş.Özl.İşl.Ks.

02 Ekim 2014
KONU: Davut ERKAN’ın BİMER Müracaatı.

Sayın; Davut ERKAN
([email protected])

İLGİ: (a) 01 Kasım 1984 tarihli 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.
(b) Davut ERKAN’ın 23 Eylül 2014 tarihli ve 781641 numaralı BİMER Müracaatı.

1. İlgi (a) Kanun kapsamında yapmış olduğunuz, ilgi (b) BİMER müracaatlarınız alınmıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz“ 72’nci maddesi ise, “Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.” hükmünü amirdir.

3. 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 1’inci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, iş bu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur” hükmünü amirdir.

4. Anayasa ve yasalarımızda müracaatınızda bahsetmiş olduğunuz nedenlerden dolayı vatan hizmetinden muafiyet söz konusu değildir.

5. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik gereği “Erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin almaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezaî ve hukukî sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır” hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

İMZALIDIR.

Erkan BÜLBÜL
Personel Albay
ASAL D.Bşk.Yrd.Vek.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org