Avrupalı 42 sivil toplum kuruluşu AB’nin savunma fonu planlarına tepki gösterdi

AB’nin 2021 ve 2027 yıllarını kapsıyan taslak bütçesinde 13 milyar Euro’nun özellikle de “katil robotlar” ve diğer otonom silahları da kapsayan silah ve askeri teknolojilerin araştırma ve geliştirmesine ayrılması planlanıyor.

Avrupalı örgütler Avrupa savunma fonu planlarını eleştirdi

20 Kasım 2018
Kasım ayının ortalarında Avrupa Birliği liderleri bir sonraki dönem için Avrupa birliği bütçesini planlarlarken, Avrupalı kar amacı gütmeyen 42 sivil toplum kuruluşu Avrupa savunma fonu planlarını eleştiren bir mektup yayımladı. Bir sonraki bütçe dönemi 2021 ve 2027 yılları arasını kapsıyor ve taslak bütçede 13 milyar Euro’nun silah ve askeri teknolojilerin araştırma ve geliştirmesine ayrılması yer alıyor.

Sivil toplum kuruluşları bu mektupta; özellikle AB üye ülkelerinin bu sivil yatırımlar konusundaki isteksizliğini göz önünde bulundurunca, paranın askeri teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılmasının sivil projelerde kullanılamaması anlamına geleceğine vurgu yaptılar. AB bütçesinde ziraat alanında ve dış yardım programları gibi bazı alanlarda kesintilere zaten gidilmişti.

Mektupta ayrıca silah sanayisinin çıkarlarına öncelik verilmesinin ve AB’nin şeffaflık kurallarının hiçe sayılmasının riskleri ile ilgili endişelerden bahsedildi. Katılımcılarının yarısından fazlasının askeri endüstrilerin temsilcilerinden oluştuğu bir danışma grubu olan “Group of Personalities”(GoP) gibi konulara dikkat çekildi. Mektupta, “GoP’un tavsiyelerinin birçoğunun somut yasalara dönüştüğünden, bu durumun savunma sanayisi için ayrılan kaynakların siyaset tarafından kullanılan bir araç değilmiş de devletin sanayiye bir katkısıymış gibi görünmesine sebep olduğundan” bahsedildi.

AB’nin Avrupa savunma fonu planlarına getirilen bir diğer eleştiri de kaynak sağlanacak olan teknolojilerinin türü ile ilgili bir kısıtlama olmaması oldu. Özellikle de “katil robotlar” ve diğer otonom silahlar ile ilgili endişelerden bahsedildi. Üye ülkeler savunma fonunun pilot dönemi olan 2019-2020 yılları arasında, tamamen otonom silahların geliştirilmesine kaynak ayırmayı reddettiler. 2021-2027 bütçe dönemi için hazırlanan bütçe taslağı özellikle “yıkıcı teknolojiler” ile “savaş konseptlerini ve savaşların yürütülmesini radikal olarak değiştirebilecek olan yapay zekâ gibi teknolojilere odaklanıyor.

Mektubun tamamına ENAAT web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: WRI

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org