Forum: Militarizm, Direniş ve Şiddetsizlik (21 Aralık, 15:00, Cezayir Salonu)

Bir tahakküm mekanizması olarak militarizmin hayatlarımızdaki, zihinlerimizdeki, eyleyişlerimizdeki tezahürlerinin yanı sıra bir politika yapma imkanı olarak antimilitarizmi konuşacağımız etkinliğimize bekliyoruz.

Forum: Militarizm, Direniş ve Şiddetsizlik

Bir tahakküm mekanizması olarak militarizmin hayatlarımızdaki, zihinlerimizdeki, eyleyişlerimizdeki tezahürlerinin yanı sıra bir politika yapma imkanı olarak antimilitarizmi konuşacağımız etkinliğimize bekliyoruz.

21 Aralık Pazar
15:00
Cezayir Büyük Toplantı salonu

FORUM BAŞLIKLARI :

I. FORUM
BİR TAHAKKÜM MEKANİZMASI OLARAK MİLİTARİZM

Adı Konmayan Bir Mekanizma Olarak Militarizm ve Muhalif Hareketlerin Militarizasyonu
Ayşe Gül Altınay– Sabancı Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Gündelik Hayatlarda ve Zihinlerde Militarizm
Esra Gedik– ODTÜ, Sosyoloji Bölümü

Kürt Meselesi Bağlamında İtaat ve Rıza Üretimi: Silahlı Kuvvetler, Askerlik ve Erkeklik
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Sussex Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Bütünleştirme ve Ötekileştirme: Milliyetçilik ve Militarizm – İnci Özkan Kerestecioğlu, İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

II. FORUM
İMKANSIZIN İÇİNDEKİ İMKAN : ANTİMİLİTARİZM

Ulus Devlet Sistemi İçinde Antimilitarist Hareket
Sinan Birdal, Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

“Savaşma” Paradigması Ve Antimilitarizm
Ufuk Ahıska

Kadın Mücadelesi ve Antimilitarizm
Ülkü Özakın

Bir Hak Kategorisi Olarak Vicdani Ret
Mehmet Tarhan

Afiş tasarım: Funda Koyuncu

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org