PANEL: Hak Mücadelesi, Direniş ve Şiddetsizlik (27 Eylül, 15.00, Cezayir-Beyoğlu)

Arendt’in şiddete yaklaşımından Brezilya köylülerinin Topraksızlar Hareketi’ne, politik mücadelede şiddet-şiddetsizlik ikileminden Türkiye’de şiddetsiz kampanya çalışmalarına kadar şiddeti ve şiddetsiz alternatifleri tartışacağımız, seminer dizisinin ilki olan HAK MÜCADELESİ, DİRENİŞ ve ŞİDDETSİZLİK konulu etkinliğimize davetlisiniz.

Şiddet deyince ne anlıyoruz? Bireysel olarak yaşadığımız şiddet deneyimlerinin ötesinde ne var? Etrafımızda gördüğümüz politik/dini/milliyetçi/vb semboller bir yandan çoğulculuğun ve düşünce özgürlüğünün vazgeçilmez unsurları iken öte yandan ayrımcılığı besleyen mekanizmalar olabilir mi? “Öteki”leştirilenlerin katli neden vacip? Neo liberal politikalar bizi hangi şiddet sarmallarının içine çekiyor? Kentsel dönüşümün, toplumsal ve bireysel tarihimiz üzerindeki etkilerini nasıl tanımlamalıyız? Bütün bunlara karşı nasıl mücadele ediyoruz? Mücadele biçimlerimiz ne? Şiddet kültüründe şiddetsiz mücadele etmek mümkün mü?

Bu soruları ve ötesini, iki ayda bir yapacağımız “ADALETSİZLİĞE UĞRAYANLARIN ŞİDDETLE MÜCADELESİ” seminerleri dizisinde konuşacak, ilgili alanlardaki deneyimleri paylaşacağız.

Arendt’in şiddete yaklaşımından Brezilya köylülerinin Topraksızlar Hareketi’ne, politik mücadelede şiddet-şiddetsizlik ikileminden Türkiye’de şiddetsiz kampanya çalışmalarına kadar şiddeti ve şiddetsiz alternatifleri tartışacağımız, seminer dizisinin ilki olan HAK MÜCADELESİ, DİRENİŞ ve ŞİDDETSİZLİK konulu etkinliğimize davetlisiniz.

Etkinlik dizisine ilişkin çerçeve metnimize buradan ulaşabilirsiniz.

Tarih : 27 Eylül, Cumartesi,
Saat :
15.00-18.00
Yer : Cezayir Toplantı Salonu
Hayriye Caddesi 12, Galatasaray Beyoğlu

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org