Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER)’in, “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” başlığı altında düzenlediği karikatür yarışmasının 2022 yılı konusu, “Militarizm ve Milliyetçilik” olarak belirlendi.

15 Ocak 2022
Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak ve bu alanda kamusal bilincin gelişmesine katkıda bulunmayı kuruluş amaçları arasında sayan, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, ikincisi gerçekleşecek olan Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası başlıklı karikatür yarışmasının 2022 temasını, Militarizm ve Milliyetçilik olarak belirledi.

ADAM-DER, bu yılki karikatür yarışması dolayısıyla, militarizmle kopmaz bir bağlılıkla ve el ele yürüyen ideoloji olarak milliyetçiliğe dikkat çekmek istemektedir.

Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerinden biri olarak sayıldı ve tüm ulus devletlerde olduğu gibi ulusal sınırlar içinde yer alan tüm yurttaşların ulusu ve onun devletini sahiplenmesinin bir aracı oldu. Geçtiğimiz yüzyıl için toplumların gelişiminde önemi olan ulusal sınırlar, günümüzde üretim, ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler ile birlikte anlamını yitirmektedir. Bu sınırlar, tekellerin mal ve sermaye hareketleri ile varlıklı insanlar için bir şey ifade etmezken, yoksulların hareketlerini sınırlayan, emek piyasalarını düzenleyen bir işlev görmektedir. Son yirmi yıl içerisinde gelişen göç hareketleri de insanların sınırlarla belirlenmiş kaderlerine razı olamayacaklarını göstermekte.

İnsanlık, kapitalizm büyük ve sürekli krizinin içinde yaşarken, yeni bir düzene, yeni bir ütopyaya duyulan ihtiyaç da her gün biraz daha fazla hissediliyor.

Yüzyıllar boyunca değişik uygarlıklara ev sahipliği yapan ülkemizde sayısız devlet kuruldu. Değişik etnik kökenlere ve inançlara sahip sayısız topluluk bu topraklarda var olabilmek için göç etti, savaşlar verdi, yaşamlar kurdu. Halklar ve kültürler coğrafyası olan ülkemizde, bu bütün içinde yer alan tüm unsurların bir arada yaşama arzusu ile insanlığın yeni bir gelecek kurma arayışı birbirinden ayrı değildir.

Kapitalizm ve ulus devletlerin gelişimi içinde kavramlaşan militarizm, içinde bulunduğumuz yüzyılda da dünyayı saran şiddet ve savaş sarmalında insanlık için büyük bir tehdit oluşturmakta.

Ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması, düşmanlıkların son bulması için militarist politikalara son verilmesi gerekiyor, Kışkırtılan milliyetçilikle birlikte içte ve dışta düşmanlıklar yaratılmakta, bunun sonucunda militarizm güç kazanmaktadır.

Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması dolayısıyla karikatür sanatçılarının bu tehlikenin daha fazla görünür olmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.

ADAM-DER Yönetim Kurulu

**

2. Ulusal Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması 2022 İstanbul Türkiye

2. Ulusal Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması 2022 İstanbul Türkiye
Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler tek bir e-posta ile gönderilecektir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Son Tarih: 03 Mart 2022. saat 23.59’a kadar. Teknik serbest. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi çözünürlükte ve jpg formatında olmalı. Boyut en fazla 30 × 40 cm. Sonuçlar 8 Mart 2022 tarihinde açıklanacak.

2. Ulusal Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması 2022 İstanbul Türkiye

Düzenleyici Kurum : ADAM-DER / Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği

TEMA: “Militarizm ve Milliyetçilik”
(Yarışmanın amacını ve bu yılki temasını açıklayan metin ektedir)

2. Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası Karikatür Yarışması
Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER)’in, “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” başlığı altında düzenlediği karikatür yarışmasının 2022 yılı teması belli oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışmanın konusu, “Militarizm ve Milliyetçilik” olarak belirlendi.
Yarışmayla; her alanda yaşamımıza nüfuz eden militarist söylemin, ona ait dilin özelliklerinin ve değişik simgelerinin görünür kılınması ve böylelikle militarizme karşı demokratik kamusal bilince sanatın gücüyle karikatür alanından bir katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sergi ve Yarışma Koşulları:

1. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel karikatüristlere açıktır.

2. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler tek bir e-posta ile gönderilecektir.

3. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Aksi durumda yarışma dışı bırakılacak ve sonradan anlaşıldığında ödülün geri verilmesi söz konusu olacaktır.

4. Teknik serbesttir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi çözünürlükte ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile kabul edilecektir. Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.

5. Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalıdır.

6. Katılımcılar, adının, soyadının, adresinin, e-postasının, fotoğrafının, telefon
numarasının ve kısa bir özgeçmişinin yer aldığı Word dosyasını [email protected] adresine karikatürlerle birlikte göndermelidir

7. Karikatürler, en geç 3 Mart 2022 saat 23.59’a kadar [email protected] adresine gönderilmiş olmalıdır.

8. Yarışma sonuçları 8 Mart 2022 tarihinde www.adamder.org.tr ’de açıklanacaktır.

9. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Ödül alan veya alamayan karikatürler kullanılabilir, yayınlanabilir. Bu kullanımlar için seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler ADAM-DER arşivinde saklanacaktır.

10. Yarışmaya katılan eserlerin tümünün sergilenmesine, dijital veya basılı albüm yapılmasına tümüyle ADAM-DER karar verir.

11. Jüri tarafından seçilen eserler sergilenecektir. Sergi açılışı 12 Mart 2022 tarihinde yapılacak olup, yer ve saati daha sonra açıklanacaktır.

12. Ödül töreni 12 Mart 2022 tarihinde yapılacak olup yer ve saati ayrıca bildirilecektir. Pandemi koşullarına göre online canlı bağlantıyla yapılma zorunluluğu doğduğu takdirde, tarih, saat ve teknik bilgiler 12 Mart 2022 tarihinden önce açıklanacaktır.

13. Yarışma ile ilgili açıklamalara, yarışma şartnamesine, daha ileride yapılacak değişiklikler vb. konulara www.adamder.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.

14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Seçici Kurul:

1. Doc.Dr. Cem GÜZELOĞLU– Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, Karikatürcü
2. Çetin Ali NERGIS – ADAM-DER YK Bşk. Tiyatro Oyuncusu (İstanbul Düş Sahnesi)
3. Erhan CANDAN – Karikatürcü (Leman Dergisi)
4. Gülay BATUR – Karikatürcü (Bayan Yanı Dergisi)
5. Suzan ACUN – Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (Tiyatro Gaia)
6. Tuncay AKGÜN – Karikatürcü (Leman Dergisi)

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 7.000 TL
İkincilik Ödülü : 4.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon Ödülü (2 Adet): 1.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü: Yarışmacı adına düzenlenmiş Seçici Kurul Özel Ödülü belgesi
(Seçici Kurulun uygun gördüğü sayıda)

Tüm yarışmacılara, mail ile katılım belgesi yollanacaktır

Kaynak: Adam-Der

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org