Necdet Özaktın

2004 28 Ekim-Necdet Özaktın-İSTANBUL “Bu belge ile askerlik hizmetini yapmayı reddettiğimi kamuoyuna ilan ediyorum. Benim için askerlik bir hizmet değil, hezimettir. İnsanlık onurunun yıkıldığı, vicdanın ve aklın geri plana itilip, nefretin ve nobranlığın hüküm sürdüğü savaş bölgelerinin bir neferi olmayı reddediyorum. Savaşı geçer akçe, silahlandırılmış gençleri de bu piyasanın işçileri olarak gören her türlü militer

2004 28 Ekim-Necdet Özaktın-İSTANBUL

“Bu belge ile askerlik hizmetini yapmayı reddettiğimi kamuoyuna ilan ediyorum. Benim için askerlik bir hizmet değil, hezimettir. İnsanlık onurunun yıkıldığı, vicdanın ve aklın geri plana itilip, nefretin ve nobranlığın hüküm sürdüğü savaş bölgelerinin bir neferi olmayı reddediyorum.
Savaşı geçer akçe, silahlandırılmış gençleri de bu piyasanın işçileri olarak gören her türlü militer yapıya karşın; barışı, sevgiyi ve kardeşliği savunmanın gerçek borcum olduğunu düşünüyorum.
Devletlerin toplumsal ve toplumlararası düzeni sağlamak iddiasıyla yazdıkları yasalarda da yer alan askerlik hizmetinin infazına yönelik kısmı, yasa koyucunun açmazı olarak görüyorum. Zira aynı yasalarda yer alan bireyin temel hak ve hürriyetleri paragrafında bahsi geçtiği gibi; vicdan hürriyetimi kullanarak askerlik dayatmasını reddediyorum.”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org