Özlem Dede

Taksim Tarlabaşı’nda bulunan İnfial’de kadınlar vicdani retlerini açıkladılar.

Ben Özlem Dede

Devleti ve sermayeleriyle kurumsallaşmış tüm güç odaklı kıyım araçlarını reddediyorum.

Sınır bölgelerinde devletlerin savaşıyla, mezbahalarda ve çiftliklerde devletin sermayesi için paramparça olan hayvan bedenlerini, silahının gücünü ölü bedenini aşağılayıp teşhir ettiği kadınlara ispat eden militer sistemini, kanı ve ölümü kutsayan ideallerini hiçbir bayrak veya sınır uğruna olağan bulmayacağım, affetmeyeceğim.

Zihnimde, bedenimde, hayatımda, doğamda önlenemez tahribatlar yaratan sınır savaşlarına ve tüm otoritelerin militer sistemine karşı vicdani reddimi açıklıyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org