Panel: Türkiye’de Savaş Karşıtı Hareket ve Vicdani Ret (10 Mart, 18.00, Galatasaray Ünv.)

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri; toplumsal barış, savaş karşıtı hareket ve anti-militarizmi Türkiye özgülünde ele alan bir panel gerçekleştiriyor.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri; toplumsal barış, savaş karşıtı hareket ve anti-militarizmi Türkiye özgülünde ele alan bir panel gerçekleştiriyor.

Panel ile; Türkiye’de savaş karşıtı bir hareketin yokluğu veya etkisizliği, Kürdistan’daki savaşın anti-militarist eksende nasıl ele alınabileneceğini, anti-militarizm ve vicdani red hareketlerinin bu alana dair söyledikleri sözleri daha görünür kılmak, akademide ve öğrenciler arasında bu meselerin tartışılmasını sağlamak hedefleniyor. Bir diğer hedef ise; katılımcılar arasındaki vicdanı redcilerin kendi deneyimleri üzerinden bu meselenin hukuksal boyutuna da açıklık getirecek konuşmaların yapılması. Elbette, savaş ve anti-militarizm ekseninde kalabilecek başka konuşmalar da gündeme gelebilecektir.

vr-der-duyuru-10-mart-2016

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org