Sezer Polat

Gönderdiği e-posta ile vicdani reddini açıkladı.

İsmim Sezer Polat. 18.05.2000 yılında Ağrı’da dünyaya geldim. Vatan sever bir kürt olmama rağmen hümanist kişiliğimden dolayı silahlanmayı reddederek doğduğum toprakları terk etmek zorunda kaldım. Vicdanen retçi olmamın nedeni siyasî, ideolojik yahut politik hiç bir görüşe dayanmamaktadır. Ben bu durumu tamamen insan hakları ve özgürlükleri, insan yaşamı ve kalitesi keza insan psikolojisi ve inandığım din kavramları adı altında ele alarak, barışçıl bir vatan sever olarak retçi olmamın insanî değerlerimi koruyacağına olan inancımla benimsemiş durumdayım.

Henüz ben daha dünyaya gelmeden önce başlamış olan ve yıllardır devam eden bu anlamsız savaştan nesiller boyunca haksız yere aldığımız yara dünyaca bilinmekte. Irkçılığın hat safhada olduğu, ekonominin dahi sınıf farkını oluşturduğu, dillerin, dinlerin, inançların insanlığı hiçe saydığı görüşleri reddederek insan olarak varlığımı korumaya çalıştım. Tarafların olmadığı, kardeşin kardeşi katletmediği, insanın insanı öldürmediği, insanların tercihlerinden dolayı yargılanmadığı, fikirlerin özgürce belirtildiği, saygı duyulduğu, huzur ve barış içinde yaşamanın hayalini kurdum yıllarca.

Ben Kürt ve Türk sorunun silahla savaşla değil, hukuki yollarla, saygı çerçevesinde halledilmesi gerektiği, tarafların fikirlerini ve insanî haklarının gözetildiği bir çözüme ulaşmasını, suçlu ya da suçsuz, haklı veya haksız farketmeksizin kan kokan kirli geçmişin kapatılmasını, yeni bir sayfa açarak geçmişin intikam planını değil geleceğin, üzerinde güneşin asla batmayacağı güzel bir dünya kurulması için verilecek mücadelenin planlanmasını, akan kanın durmasını, hiç bir insanın yaşama hakkının elinden alınmadığı, sivillerin, kadınların, çocukların zarar görmediği, hiç bir insanın din, dil, siyaset, ırk ve renk yüzünden ayrılmadığı, insana hak edilen değerin verildiği, yepyeni ve huzurlu bir dünyanın kurulmasını istiyorum.

Eğer savaş bir çözüm olsaydı, yıllardır bu soruna bir çözüm getirilirdi. Aynı düzende ilerleyip farklı sonuçlar almak akıl kârı değildir. Geçmiş nesillerin yaşadığı zulümleri gelecek nesillere yaşatmamak, barış içinde yaşamak için ben savaşa dur diyorum.

Fikirler ve zihniyetler silah zoruyla yok edilemez.

Ölmeyi ve öldürmeyi, tüm siyasî kavram ve görüşleri, silahlanmayı vicdanen reddediyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org