Şerif Polat

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Siirt Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Şerif Polat ve İrfan Yıldız, zorunlu askerliğe karşı vicdani retlerini açıkladı

Halen benim durumumda olanlar ‘terör ailesi’ olarak kodlanıyor ve bir çok alanda fişlenip hakları ellerinden alınıyor. Yerlerine kayyım atanıp görevden alınan bir çok belediye başkanı ‘terör ailelerini’ istihdam etmekle suçlanıyor. Siirt Belediyesine atanan kayyumla beraber en kutsal haklardan biri olan çalışma hakkım elimden alındı. Bu yaşananların karşısında susmak, sinmek tam da istedikleri şey. Bu yüzden susmayacağım, bana yaşam hakkı tanımayan devletin askeri olamayıp hiçbir kurumunda çalışmayacağım. Savaş hiçbir kazanımı olmayan, sadece yıkım getiren, yankıları yüzyıllar boyu süren bir lanettir. Göçtür, dejenerasyondur, travmadır; kutsal değildir. Ben bu kutsal addedilen lanetin bir parçası olmayacağım. Ölmek, öldürmek tek seçenek değildir, ölüm kutsal değildir. Kürt halkının hakim ulusla eşit haklara sahip olması, kadınların ve LGBTİ+ bireylerinin öldürülmediği, ötekileştirilmediği, sömürülmediği bir düzen ancak militarizmi ve onu besleyen ataerkil ve heteroseksist ideolojiyi reddetmekle mümkündür. Bu yüzden vicdani retçiyim.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org