Görüntülenen: SIPRI

Gündem

Arap baharı sonrasında ortaya çıkan istikrarsızlık ve çatışmalar neredeyse tüm Ortadoğu ülkelerinin askeri harcamalarını artırmasıyla neticelendi. Askeri harcamalarındaki artış göz önünde alındığında Suudi Arabistan’ı Kuveyt, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman takip etti.

Gündem

Azalmanın başlıca nedeni Rusya ve ABD’nin eskimiş nükleer silahlarını ayıklayarak hurdaya çıkarması. Ancak iki ülke de nükleer füze rampa sistemleri ve başlıkları modernleştirme amaçlı pahalı yatırım programlarını sürdürüyor. SIPRI raporuna göre Çin, Hindistan ve Pakistan gibi Asya ülkeleri de nükleer silah üretimine hız kazandırdı. Rapora göre tüm dünyada yaklaşık 4 bin 300 nükleer başlık, füzelere monte edilmiş halde bulunuyor.

Gündem

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI’nin dünya savunma harcamaları raporuna göre, büyük silah şirketleri ürünlerini öncelikle kendi devletlerine satıyor. Raporda bu gelişmenin Batılı savunma şirketlerinin satış hâsılatını düşürdüğü, Rus silah sanayisinin ise kârlı çıktığı dile getiriliyor.