Vicdani reddimi tekrar açıklıyorum. Buradayız, bilinsin – Yavuz Atan

Militarist aygıtın ve devletin işlediği hiçbir suça ortak olmayacağım. Aksine milliyetsiz, ülkesiz, devletsiz, savaşsız, adil ve özgür bir dünya için eylemeye devam edeceğim ve hiç kimsenin askeri olmayacağım. Çünkü ben bir ANARŞİSTİM!”

“Ordular tarih boyunca en eli kanlı organize suç örgütleri olmuşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Bir veya daha çok sosyal grubun, bir veya daha çok sosyal grup üzerindeki tahakküm ve sömürüsünün koruyucusu ve sürdürücüsüdürler. Taammüden cinayetin yasal güvence altına alınmış şeklinin toplu uygulayıcısıdırlar. İtaatin, hiyerarşinin, aşağılanmanın, cins ayrımcılığının, insanın eliyle doğal yıkımın, angaryanın, zulmün en billurlaşmış ifadesidirler. İnsanın icat ettiği en büyük suçun, savaş suçunun failidirler.

– Bütün bunların farkında olan ben, militarist aygıtla her ne şekilde olursa olsun işbirliği yapmayı reddettiğimi tekrarlıyorum. Çünkü ben bir TOTAL RETÇİYİM!

– Hiçbir üst irade tanımadığımdan dolayı emir alıp vermeyi reddediyorum. Çünkü ben bir İTAATSİZİM!

– Militarist aygıtın ve devletin işlediği hiçbir suça ortak olmayacağım. Aksine milliyetsiz, ülkesiz, devletsiz, savaşsız, adil ve özgür bir dünya için eylemeye devam edeceğim ve hiç kimsenin askeri olmayacağım. Çünkü ben bir ANARŞİSTİM!”

*

VİCDANİ RETÇİ ARKADAŞLAR;

epeydir pek sesimiz çıkmıyor. Savaş ve savaş çığırtkanlığı sardı her yeri. Şu sıralar kendime zar zor yeten aklımla kimseye öğüt vermeye kalkacak da değilim. Ancak, hepimiz gibi paralize olmuş topluma ve tek tek insanlara kendimizi yeniden hatırlatmak iyi olacak. Militarist aygıtla işbirliğini reddetmek, savaşla baş etmenin, insanlara imkânsız görünse de en kolay yolu aslında. Başka bir direnme biçimi de olduğunu anlatalım. Küçük bir adımla başlayabiliriz. Her retçi kendi vicdani ret deklerasyonunu yeniden yayınlayabilir, ilgili ortamlarda paylaşabilir. Sonrasını konuşmak için bahanemiz olsun. Başkalarını da motive etsin. Ben birazdan yapacağım. (Vicdaniretsavaşkarşıtları grubunda da paylaşabilir misiniz açıklamalarınızı?)

https://www.facebook.com/yavuz.atan.96?pnref=lhc.unseen

**

Yavuz Atan 6 Mart 1993’te vicdani reddini açıklamıştı

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org