15 Mayıs Vicdani Retçiler Günü’nde 3 kişi vicdani reddini açıkladı

Vicdani Ret Derneği’nin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında vicdani retçi ve insan hakları aktivisti Halil Savda bir konuşma yaptı. Dernek Eşbaşkanı Gökhan Soysal’ın basın metnini okumasından sonra Adem Zekioğlu, Ahmet Bay ve Sibel Ünli de vicdani retlerini açıkladı.

15 MAYIS VİCDANİ RETÇİLER GÜNÜ

“OHAL’de de Ölmeyi, Öldürmeyi Reddediyoruz”

15 Mayıs Vicdani Retçiler Günü nedeniyle İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi, yeni isimler vicdani retlerini açıkladı.

Ekin Karaca İstanbul – BİA Haber Merkezi 15 Mayıs 2017, Pazartesi 17:33
Vicdani Ret Derneği, 15 Mayıs Vicdani Retçiler Günü nedeniyle İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında vicdani retçi ve insan hakları aktivisti Halil Savda’nın konuşmasının ardından Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Gökhan Soysal basın metnini okudu; Adem Zekioğlu, Ahmet Bay ve Sibel Ünli vicdani retlerini açıkladı.

Savda: Evlerimizin içine sirayet eden baskı ortamı

İlk olarak söz alan Savda şu noktalara değindi:

“Yaşam alanlarımız, özellikle son dönemde ciddi olarak işgal edilmiş durumda. Neredeyse evimizin içine kadar sirayet eden ciddi bir baskı ortamı söz konusu.

“OHAL’den önce 2015 Temmuz’undan başlayarak gittikçe artan bir baskı var.

“Kürt bölgesinde baskıyı, şiddeti daha yoğun hissediyorsunuz. Çok ciddi bir militarizasyon görünüyor.

“AKP için de trajik süreç”

“Bu ülkemiz için acılı bir süreç olduğu gibi AKP için de trajik bir süreç.

“AKP ilk iktidara geldiğinde AB hedefi, çağdaşlaşma, demokrasi, Ermeni sorunundan Kürt sorununa Alevi sorununa kadar yüzleşme söylemi vardı.

“Ancak geldiğimiz noktada bundan çok uzak ve Cumhurbaşkanı’nın “Külliye” olarak ifade ettiği o alanda birleşen bürokrasinin siyaset oligarşisinden bahsediyoruz.

“İktidar korkuyu örgütleme çalışıyor ama…”

“Türkiye’de çok ciddi bir korku hakim. İktidar bu korkuyu özellikle örgütlemeye çalışıyor.

“Ancak her şeye rağmen Türkiye’de cesur insanlar var ve cesur insanlar bu oligarşiye, bu baskı rejimine karşı söz söylemeye devam ediyorlar. Bu baskı ve militarizasyona karşı gelenlerin başında da vicdani retçiler geliyor.”

“OHAL’de de ölmeyi, öldürmeyi reddediyoruz”

Vicdani Ret Derneği adına basın metnini dernek eşbaşkanı Gökhan Soysal okudu.

Soysal özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Dünya Vicdani Retçiler Günü’nü, OHAL koşullarında yaşıyoruz.

“Savaşın, yıkımın, sınırsız hak ihlalinin devlet eliyle meşrulaştırıldığı bu koşullar altında da, ölmeyi, öldürmeyi ve savaşı reddediyoruz.

“Sigortasız çalışma veya sivil ölüm”

“OHAL koşulları altında toplumun farklı birçok kesimine yönelik olduğu gibi vicdani retçilere yönelik baskının da arttığını görmekte ve buna karşı mücadele etmekteyiz.

“Bu süreçte sistematik olarak askere almaya yönelik baskılar sürerken; bu baskılara rağmen askere gitmemiş olan kimselerin çalıştığı işyerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından yazı gönderilmekte.

“Bakanlığın gönderdiği tebligatlarla askerliğini yapmamış kişiler askerlik işlemlerini yapmaya çağırılmakta, aksi halde işten atılmakla tehdit edilmekte ve kimi zaman da bu sebeple işsiz bırakılmaktadır.

“Bakanlığın bu uygulamasıyla birlikte savaşmayı ve eline silah almayı reddeden hemen herkes ya sigortasız çalışmaya ya da sivil ölüme mahkum edilmektedir.

“Örgütlenmekten vazgeçmeyeceğiz”

“OHAL koşulları altında maruz bırakıldığımız bu baskıya, tehdide ve sayısız hak ihlaline rağmen örgütlenmekten vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyoruz.

“Devletin OHAL’ine ve her haline karşı hak mücadelesi veren ve yaşamı savunan herkesi toplumsal tüm alanlarda dayanışma ilişkilerini büyütmeye çağırıyoruz.

Savaşın diline kapılmadan, kimsenin kimseyi düşmanlaştırmadığı, savaşa karşı barışın hakim olduğu bir dünyayı ellerimizle yaratmak mümkün.

“Bunun için, bu 15 Mayıs vesilesiyle de bir kez daha, herkesi ellerine zorla dayatılan silahları bırakmaya, ölümü değil yaşamı savunmaya ve vicdani retlerini ilân etmeye çağırıyoruz.”

Vicdani ret açıklamaları

Basın açıklamasının ardından Adem Zekioğlu ve Ahmet Bay vicdani retlerini açıkladılar. Kadın vicdani retçi Sibel Ünli ise vicdani ret açıklamasını yazılı olarak gönderdi.

Askeriyede yaşanan hak ihlallerinden ve risklerden bahseden Zekioğlu, zorunlu askerliği “Tek tip insan yaratma projesi olarak değerlendirdi.

Zekioğlu, zorunlu askerliğin yaşam hakkını ihlal ettiğini belirtirken, itaat etmeyi ve emir almayı reddettiğini söyledi.

Ahmet Bay ise bir anarşist olarak dökülen kanlara ve savaşa karşı askere gitmeyi reddettiğini söyledi.

Savaşların devletlerin ve patronların çıkarı için yapıldığını ifade eden Bay, askerlikte nasıl “katil” olunacağının öğretildiğini ve kendisinin “katil” olamayacağını sözlerine ekledi.

Sibel Ünli ise savaşın sadece cephede sürmediğini, cephe gerisinde sivillerin de etkilendiğini belirtirken vicdani reddin sadece erkekleri ilgilendirmediğini söyledi.

Erkekleri de kadınların yetiştirdiğini ifade eden Ünli, kadının vicdani retçi olması bu yüzden çok önemlidir. Bir kadın olarak militarizmin yaşam alanımı işgal etmesine, savaşların yıkımına karşı ölümü değil yaşamı savunmak adına vicdani reddimi ilan ediyorum” dedi. (EKN)

Kaynak: Bianet

**

Vicdani ret açıklamaları:

Sibel Ünli
İnsanlığın ortaya çıktığı ilk zamanlardan bugüne kadar değişmeyen bazı edimler vardır, örneğin savaşmak gibi. Sebebi her ne olursa olsun her savaş, beraberinde yıkım getirir. Savaş sadece cephede sürmez, cephe gerisinde savaşlarla birlikte pek çok sorun ortaya çıkar. Siviller bundan etkilenir, soykırım suçu işlenip insanlar mülteci konumuna düşer. Bunu örneğin 7. yılını dolduran Suriye savaşından bunu gözlemleyebiliriz. Bu bağlamda düşünüldüğünde vicdani reddini açıklamak gerekir. Bir başka yönden düşünüldüğünde vicdani ret, oyuncaklarımızdan giydiğimiz kıyafetlere kadar yaşam alanımızı işgal eden militarizme karşı çıkmaktır ve vicdani ret sadece erkekleri ilgilendirmez. Savaşa giden erkekleri yetiştiren kadınlardır. Kadının vicdani retçi olması bu yüzden çok önemlidir. Bir kadın olarak militarizmin yaşam alanımı işgal etmesine, savaşların yıkımına karşı ölümü değil yaşamı savunmak adına vicdani reddimi ilan ediyorum.

Ahmet Bay
Adım Ahmet Bay. Ben bir anarşist olarak militarizmin çocukluğumuzdan beri öğretildiği bu topraklarda dökülen kanlara ve savaşa karşı, zorunlu askerliğe karşı askere gitmiyorum. Sermayedarlar uğruna yapılan savaşlarda, ezilen halkların evlatlarının yeri yok. Savaşlar, devletlerin ve patronların çıkarları için yapılır. Bu savaşta bizim hiçbir yerimiz yok. Askere gidince nasıl katil olunur, bize onu öğretecekler. Ben katil olmayacağım. Vicdani reddimi açıklıyorum.

Adem Zekioğlu

Vicdani ret açıklıyorum
*Zorunlu askerlik en temel insan hakkı olan yaşam hakkını ihlal etmektedir. Askere gidersem can güvenliğimin garantisini kim verebilir bana… Askerde eğitim zayiatı, kaza kurşunu ile ölmek istemiyorum… Askerde piskolojisi bozulan ve yıllarca tedavi gören insanlar var… Askerde küfür, dayak ve hakaret gibi muamelerle karşılaşmayacağımın garantisini kim verebilir bana..

*Şartların eşit olmadığı bir ülkede zorunlu askerlik adı altında bu görevi red ediyorum..
Bir grubun (burjuvanın, bürokratların) parasıyla yani bedelli yaparak bir grubun yani (yoksulların) ise zorunlu olarak yaptığı askerlik anlamsızdır ve cariliği yoktur.

*Bedelli askerlik çözüm değil; bedelli askerlik zorunlu askerliğe mukabil ödediğiniz haraçtır kan parasıdır… Bedelli askerlikle zorunlu askerliği finanse ediyorsunuz. benim devlete verebileceğim binlerce liram yok..

*militarizmini ve milliyetçiliği esas alan yani tek tip insan olma projesi olan “Zorunlu bir askerlik”; siyasi görüşüme ve etnik kimliğime taban tabana tezattır.

*Ben devletle herhangi bir halkın veya grubun mücadelesinde savaşın tarafı olmak zorunda değilim. Devlet veya hükümet yasalarla böyle bir şeyi dayatmaya hakkı yok..

*Ben ülkenin dörtbir yanından toplama kıtalarla askerlikle alakası olmayan insanlardan biri olmayı red ediyorum.

*2017 şubat verilerine göre TSK’daki askeri personel toplamı 359 bin 273 olarak açıklanırken, zorla asker yaptırılan gençler ve halklara karşı silahlanmaya ayırdığınız milyon dolarları neden dünya barışı için, eğitim için yoksullar için ayırmıyorsunuz…

*Ben agnostik, anti- milliyetçi SINIFSIZ VE SINIRSIZ bir dünyayaya inanan insan olarak Türk -islamcı olan TSK gibi bir kurumda askerlik yapmayı red ediyorum…

*2011’den beri Suriyede kirli savaşata, ÖSO benzeri cihatçı çetelerle hareket eden bir ordunun mensubu olmayı red ediyorum.

*Ben emperyalist politikalarınızın bir piyonu olmayı red ediyorum.

*Ben itaat etmeyi emir almayı sizin için birilerini öldürmeyi red ediyorum.

*hür irademi herhangi bir otoriteye ipotek etmeyi red ediyorum.

**

BASINDAN:

Neden Vicdani Ret: 10 yılda 15 bin 625 kişi ateşli silahla öldürüldü – 1HABERVAR

**

10 yılda 15 bin kişi ateşli silahla yaşamını yitirdi – artı gerçek

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org