Asker Hakları Gönüllü Çağrısı Yapıyor!

Asker Hakları’na gelen başvuruların değerlendirilip, başvuruculara hukuki yönlendirme ve dilekçe yazımı konusunda destek olmak üzere, hukukçu bir gönüllü alımı yapılacaktır.

Asker Hakları Platformu, zorunlu askerlik sırasında gerçekleşen insan hakları ihlâllerinin önlenmesini amaçlayan ve evrensel insan hakları kriterlerini referans alarak faaliyetlerini sürdüren bir gönüllüler topluluğudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşen şüpheli ölümler, kötü muamele, sağlık hizmeti alamama gibi hak ihlâllerinin son bulması, sivil denetim ve şeffaflığın sağlanması için çalışmalar yürütmektedir.

Asker Hakları’nın temel faaliyetleri; hak ihlâline uğradığını düşünen bireylerin şikâyetlerini dilekçelendirip ilgili kurumlara göndermek, bu bireylere hukuki açıdan yol göstermek, elde ettiği verileri raporlayarak kamuoyuna sunmak; askerlerin de herkes gibi “insan” oldukları ve temel haklara sahip oldukları yönündeki farkındalığı ve bilinci geliştirme doğrultusunda bilimsel çalışmalar yürütmek şeklindedir.

Asker Hakları’na gelen başvuruların değerlendirilip, başvuruculara hukuki yönlendirme ve dilekçe yazımı konusunda destek olmak üzere, hukukçu bir gönüllü alımı yapılacaktır. Hukukçu gönüllü ayrıca Platformun rapor, panel türü çalışmalarına destek verecek, mevzuat/içtihat taraması konularında çalışma yapacaktır.

Asker Hakları’na destek olmak isteyen hukukçu gönüllü adayının temel olarak;

* İstanbul’da ikamet etmesi,
* Tercihen genç avukat yahut stajyer avukat olması,
* Özellikle ceza hukuku ve insan hakları hukuku alanlarında bilgi sahibi olması,
* Asker Hakları’nın uzun soluklu bir gönüllülük projesi olduğunun bilincinde olması ve bu anlamda uzun vadeli destek sunmaya hazır olması,
* Başvurulara dönüş yapma konusunda düzenli olarak vakit ayırabilmesi,
* Başvurucuların Asker Hakları ile paylaştığı hususlar konusunda mahremiyet ve gizlilik esasına kesinlikle bağlı kalması,
* Temel bilgisayar becerisi, anlık e-posta erişimi imkânı ve e-posta iletişimi kültürü olması, gerekmektedir.

Gönüllü adayının İngilizce bilmesi tercih sebebidir.
Başvurular, [email protected] adresine yapılabilir.

http://www.askerhaklari.com/duyurular/asker-haklari-gonullu-cagrisi-yapiyor

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org