“Askere Gitmeyin” Adlı Sivil İtaatsizlik Kitabı Çıktı!

Kitap Türkiye’deki askerlik sorununa ilişkin değerlendirmeler, farklı düşünce ve inanç gruplarından katılımcıların cümleleri ve 9 sanatçıya ait karikatür, çizim, illüstrasyon tasarım gibi görsel çalışmalardan oluşuyor.

 

“Halkı Askerlikten Soğutma” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 318. Maddesinin ve zorunlu askerliğin kaldırılması için 13 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde bir sivil itaatsizlik eylemi düzenlenmişti. Farklı dünya görüşlerine sahip 30 kadar katılımcı “askere gitmeyin çünkü…” ile başlayan cümleleriyle, bir dayatma olarak varlığını sürdüren askerlik hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmişti.

Askere Gitmeyin İnisiyatifi askeregitmeyin.com sitesinde “askere gitmeyin” çağrısında bulunan 381 katılımcının cümlelerini bir kitapta topladı.

Askere Gitmeyin adlı kitap Türkiye’deki askerlik sorununa ilişkin değerlendirmeler, farklı düşünce ve inanç gruplarından katılımcıların cümleleri ve 9 sanatçıya ait karikatür, çizim, illüstrasyon tasarım gibi görsel çalışmalardan oluşuyor.

İlgili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtılacak kitap 1000 adet basılmış olup satışa sunulmayacaktır.

Kitap, halkı askerlikten soğumaya, zorunlu askerlik dayatmasını reddetmeye, vicdani redde ve sivil itaatsizliğe davet ediyor.

Sunuş yazısından:

“Zorunlu askerlik dayatmasına doğrudan veya dolaylı olarak muhatap herkesi yeniden düşünmeye davet ediyoruz. Zorunlu askerliğin sadece ülke güvenliğini sağlamakla ilişkili olmadığını; bununla birlikte devletin politik baskı aracına dönüştüğünü, herkes için eşit bir ödev gibi görünse de aslında hiçbir farklılığa tahammül göstermeyen tektipçi bir zihniyetin ürünü olduğunu anlatmak bu kitabın ana amacı oldu. Bunun için uzun uzadıya makalelere, akademik araştırmalara, tarihsel kritiklere yer vermektense çok temel bir haktan, “reddetme” hakkından yola çıkarak zorunlu askerliğin makul ve meşru bir zemine dayanmadığı anlatılmaya çalışıldı.”

 Ayrıntılar İçin:

http://www.askeregitmeyin.com/askere-gitmeyin-kitabi/

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org