Askeri Eğitimi Reddeden Mısırlı Vicdani Retçi Kamal El-ghety’e Destek Bildirisi

Zorunlu Askerliğe Hayır Hareketi vicdani retçi Kamal El-ghety’i Askerlik Eğitimi konusundan muaf tutulma talebinde desteklemektedir. Üniversiteler düzenleme kanununa göre Mısırlı her erkek öğrencinin mezuniyet sertifikasını alabilmesi için Askeri Eğitim konusunda derslere katılması gerekiyor.

Askeri Eğitime Son Verin: Vicdani Retçi Kamal El-ghety’e Destek Bildirisi

Zorunlu Askerliğe Hayır Hareketi vicdani retçi Kamal El-ghety’i Askerlik Eğitimi konusundan muaf tutulma talebinde desteklemektedir. Üniversiteler düzenleme kanununa göre Mısırlı her erkek öğrencinin mezuniyet sertifikasını alabilmesi için Askeri Eğitim konusunda derslere katılması gerekiyor.

Kamal, Kahire Üniversitesi Dekanı Gaber Gad Nassar’dan Askeri Eğitim konusundan muaf tutulmak için yazılı olarak talepte bulundu. Bu konu Kamal’in pasifist görüşleriyle çelişiyor ve Kamal aynı zamanda silahlı çatışmalara alet edilmekten de rahatsızlık duyuyor. Askeri Eğitim konusunda gözü kapalı itaat gibi değerler yüceltilirken düzene karşı gelmek suç olarak öğretiliyor. El-ghety’e göre bu konu Mısırlılar arasında cinsiyet ayrımcılığına da yol açıyor. El-ghety’i bu eğitimi almaya zorlamak uluslararası yasalarla ve Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin “kişinin kendi tercihi olan din veya inançları yaşama özgürlüğünü ihlal etmeye yönelik baskıları yasaklayan” 18. makalesi ile de çelişmektedir. Kahire Üniversitesi ise her şeye rağmen El-ghety’nin talebini reddetti.

Zorunlu Askerliğe Hayır Hareketi, bireysel özgürlükleri ve en önemlisi de inanç özgürlüğü gibi değerleri yüceltmesi beklenen sivil bir kurumun bu talebi reddetmiş olmasını utanç verici bir tepki olarak görmektedir.

Hareket, El-ghety’nin zorunlu Askerlik Eğitimi konusundan muaf tutulmasını, bu konunun tamamen kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını ve Askeri Kuvvetlerin okulları ve üniversiteleri militarize ederek Mısır sivil hayatı üzerindeki kurmuş olduğu hakimiyetin sonlandırılmasını talep etmektedir.

Kaynak: EBCO

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org