Mısırlı Vicdani Retçi Amir Eid Haklarının Tanınmasını İstiyor

Zorunlu Askerliğe Hayır Hareketi Amie Eid’in zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulması ve onun yerine hiçbir askeri kurum denetimine tabi olmayacak şekilde sivil hizmet yapmasına izin verilmesi çağrısında bulunuyor.

Mısırlı Yeni Vicdani Retçi Amir Eid Haklarının Mısırlı Yetkililerce Tanınmasını İstiyor

Zorunlu Askerliğe Hayır Hareketi Mısırlı vicdani retçi Amir Eid’e, Birleşmiş Milletler tarafından korunan ama Mısır tarafından görmezden gelinen zorunlu askerlik hizmetinden muaf olma hakkı konusunda tam destek verdiğini vurguluyor.

Bir buçuk yıldır ülkedeki diğer bütün gençler gibi Amir’in de, uluslararası sözleşmelerle tanınmış olan temel insan haklarıyla çelişecek şekilde seyahat etmesi, okuması ve hatta çalışması engelleniyor.

Amir silahlanmayı ve ordunun askerlik yapanlara yaptırdığı şekilde uzun süreler boyunca oldukça düşük maaşla zorla çalıştırılmayı istemediği için zorunlu askerliği reddediyor.

Ulusal ve uluslararası yasaların kendi farklı yollarıyla inanç ve vicdan özgürlüğünü tanıyor olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda…

İnsan hakları Evrensel Sözleşmesi’nin 18. maddesinde “herkes düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğüne sahiptir” ifadesinin yer aldığını göz önünde bulundurduğumuzda…

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin inanç ve din özgürlüğünü ihlal eden baskıların her biçimini yasakladığını göz önünde bulundurduğumuzda…

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 1993’teki zorunlu askerliğe karşı vicdani ret hakkı ile ilgili raporuna dayanarak…

Mısır Anayasası’nın 64. Maddesinde inanç özgürlüğü yer aldığı için…

Ulusal yasa ve askerlik hizmet yasalarında zorunlu askerliğe karşı alternatif sivil hizmet yer aldığı ve Savunma Bakanlığı askerlik hizmetinden muaf tutulabilecek kategorileri belirlemekle yetkilendirildiği için…

Bütün bu sebeplerden dolayı, Zorunlu Askerliğe Hayır Hareketi Amie Eid’in zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulması ve onun yerine hiçbir askeri kurum denetimine tabi olmayacak şekilde sivil hizmet yapmasına izin verilmesi çağrısında bulunuyor.

Amir Youtube’da vicdani reddini açıkladığı bir video yayınladı (Arapça)

Kaynak: EBCO

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org