Ayten Demir

2005 14 Mayıs-Ayten Demir-İZMİR “Savaşların faillerinden ya da mağdurlarından olmak istemediğim için, insanların askere alınıp militaristleşmesine, kişiliksizleştirilip sistemin araçları haline getirilmesine, yok edilmesine karşı çıkıyorum. Çünkü kadın olarak her ne kadar askere alınma zorunluluğumuz olmasa da bazen tarafı çoğu zaman da mağduru oluyoruz. Sessiz kalmakla, savaşların desteklenmiş olacağını düşünerek ölmek, öldürmek, ezilmek sömürülmek istemediğim için

2005 14 Mayıs-Ayten Demir-İZMİR

“Savaşların faillerinden ya da mağdurlarından olmak istemediğim için, insanların askere alınıp militaristleşmesine, kişiliksizleştirilip sistemin araçları haline getirilmesine, yok edilmesine karşı çıkıyorum. Çünkü kadın olarak her ne kadar askere alınma zorunluluğumuz olmasa da bazen tarafı çoğu zaman da mağduru oluyoruz.
Sessiz kalmakla, savaşların desteklenmiş olacağını düşünerek ölmek, öldürmek, ezilmek sömürülmek istemediğim için otoriter, hiyerarşik, milliyetçi, cinsiyetçi, militarist tüm yapılara karşı sesimi yükseltip vicdani ve total reddimi açıklıyorum.
Bundan sonraki yaşamımda tüm retçilerle omuz omuza, her türlü mücadelede varolacağım.“

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org