Dünya için 12 felaket senaryosunda 2. sırada atom savaşları var

İsveç’te faaliyet gösteren Global Challenges Foundation tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarının yer aldığı bir raporda, dünyanın sonunu getirebilecek 12 ciddi felaket senaryosu sıralandı.

Dünyanın sonunu getirecek 12 felaket senaryosu


23 Şubat 2015 Pazartesi 07:35
Stockholm – Anf
Küresel ısınma, göktaşları ve salgınlar derken, dünyanın sonunu getirebilecek olası felaketlerin sayısı da artıyor.

İsveç’te faaliyet gösteren Global Challenges Foundation tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarının yer aldığı bir raporda, dünyanın sonunu getirebilecek 12 ciddi felaket senaryosu sıralandı.

Küresel ısınma, araştırmaya göre dünyanın sonunu getirebilecek ilk önemli risklerden ve felaket senaryolarının en önemlisini oluşturuyor. Yeryüzü sıcaklığının 19’uncu yüzyıla oranla 4 derece ve üzeri artış göstermesi durumunda kuraklıklar, açlık ve toplumsal çatışmalar birbirini izleyecek. Rapor, küresel ısınma nedeniyle oluşacak kıtlık sonucu meydana gelecek global çaptaki çatışmalar insanlığın büyük buhranlar yaşamasına yol açacak.

Atom savaşları, dünyanın sonuna ilişkin felaket senaryolarında halen ciddi bir yer ediniyor. Soğuk savaş dönemindeki atom bombasının kullanılacağı savaşlardan duyulan korku, birçok bölgede baş gösteren savaşlar nedeniyle günümüzde de devam ediyor.

Global Challanges Foundation tarafından hazırlanan raporda yer alan bir diğer felaket senaryosu ise dünya genelinde etkin olabilecek salgınlar. Virüslerin çok çabuk bir şekilde mütasyona uğradığı günümüzde insanların da geçmişte olduğundan daha fazla mobil olmaları da, tedavisi olmayan bir virüsün dünyamızı tehdit etme riski oldukça büyük olarak görülüyor.

EKOSİSTEMLER, GÖKTAŞLARI VE MEVCUT EKONOMİK SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜ…

Ekosistemlerin yok olması da dünyanın sonunu getirebilecek veya en azından insanlığı ciddi bir biçimde tehdit edebilecek senaryolardan biri. İnsanoğlunun eko-sistemlere her geçen gün daha fazla zarar vermesi nedeniyle birçok canlı hayvan ve bitki türü yok olurken, zararlı yeni türlerin oluşma riski de bulunuyor.

Mevcut global ekonomik sistemin çökmesi de dünyayı bekleyen olası felaketlerden olabilir. Rapora göre, şirketler, bankalar ve devletler birbirlerine o denli bağımlı bir hale geldiler ki, oluşacak bir ekonomik çöküş de global düzeyde olacak. Rapora göre, global sistemin çökmesine dair ihtimaller her geçen gün daha da artıyor.

Asteroidler (gök taşları) de dünyadaki yaşamı yok edebilecek tehlikelerden biri olarak görülüyor. Dünya üzerine düşen bir asteroidin bundan yaklaşık 65 milyon yıl önce dünya üzerindeki canlıların üçte ikisini yok ettiği, dinazorların da bu dönemde neslinin tükendiği tahmin ediliyor. Olası bir dev göktaşı düşmesi halinde yeryüzünün yok olma tehlikesi bulunuyor.

SÜPER VOLKANLAR PATLARSA

Süper volkanların biriktirdiği lavların salınmasıyla oluşabilecek bir felaket de Global Challenges Foundation tarafından göz ardı edilmemiş. Süper volkan olarak, patladığında bin kilometreküp lav püskürtebilen volkanlar tabir ediliyor. Olası bir süper volkan felaketine dair en ciddi senaryo, 73 bin yıl önce patlayan Sumatra adasındaki Toba yanardağı örnek alınarak çiziliyor. Bir teoriye göre, Toba süper volkanının patlaması sonucu dünya üzerinde yaşayan insanlardan sadece bir kaç bini hayatta kalabildi ve sağ kalan insanlar dünyanın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Süper volkanların patlaması sonucu oluşacak küller atmosferi karanlığa gömecekken, dünyanın ciddi bir biçimde soğumasına yol açabilecek.

Genetiği değişitirilmiş bakteri ve virüslerin oluşturduğu tehlike de dünyanın sonunu getirebilecek felaket senaryoları arasında yer alıyor. Laboratuvar ortamlarında saklanan genetiği değiştirilmiş bakteri ve virüslerin kazayla ya da kötü emelli kişilerce salınması durumunda sadece insanlar değil hayvan ve bitki türlerinin yok olması da olasılık dahilinde.

NANO TEKNOLOJİLER İLE YAPAY ZEKANIN GETİRECEĞİ TEHLİKELER

Nano teknolojiler de Global Challenges Foundation raporunda dünya için tehlike oluşturabilecek etmenler arasında görülüyor. Vakfın senaryosuna göre, nanobot olarak adlandırılan ve canlı herşeyi yok edebilecek kapasitedeki küçük makinelerin icat edilmesi insanlık için tehlike oluşturabilir. Yine nano teknolojiler sayesinde konvansiyonel veya yeni tür silahların üretimi kolaylaşacak ve insanlığa zarar verilebilecek.

Yapay zeka olarak adlandırılan ve bir bilgisayarın ya da bir bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirebilme faaliyeti de tehlike senaryolarının arasında. Raporda, “aşırı zeka kolay bir şekilde kontrol edilemez” denilirken, yapay zeka faaliyetlerinin insanlığı tehdit edebilecek boyuta ulaşabileceğinin de altı çiziliyor.

GLOBAL TOTALİTARİZM İLE ‘ÖNGÖRÜLEMEYEN TEHLİKELER’ DE VAR

Global totalitarizm de dünyanın sonuna dair felaket senaryolarının arasında yer alıyor. Halen Ortadoğu, Afrika ve Asya’nın bazı ülkelerindeki milliyetçi ve dinci örgütlerin çoğalmasının yanı sıra savaş lordları da artıyor. Bölgesel düzeydeki totalitarizmin global düzeye ulaşması halinde dünyanın sonu gelmeyecek çatışma ve getireceği acılara maruz kalması da olası.

Öngörülemeyen veya bilinmeyen tehlikeler ise, dünyanın sonuna dair 12’inci felaket senaryosu olarak görülüyor. Buna göre, dünyanın sonunu getirebilecek yeni ve potansiyel tehlike içeren teknolojilere dair tahminler de bir yere kadar yapılabiliyor. Bunun bilincinde olan Global Challenges uzmanları da, dünyanın sonuna dair felaket senaryolarının sonuncusunun yol açabileceği tehlikeleri de ‘bilinmeyen sonuçlar’ olarak adlandırıyorlar.

İsveç’teki vakfın araştırmasındaki 12 felaket senaryosuna ek olarak, dünyanın insanların veya dıştan gelecek olası tehlikelerden ziyade doğal olarak yok olacağı gerçeği de ekleniyor. Dünyanın 5 milyar yaşında olduğu belirtilirken, zaten 3 milyar yıl sonra tümüyle canlıların yok olacağı biliniyor. Tabii, o tarihe kadar insanlık kendi kendini yok etmemiş ise.

http://www.firatnews.com/news/dunyanin-sonunu-getirecek-12-felaket-senaryosu

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org