EBCO, WRI ve IFOR’dan Avrupa Konseyi’ne: Türkiye, AİHM’nin Osman M. Ülke kararını oniki yıldır uygulamıyor

Avrupa Vicdani Reddi Bürosu (EBCO), Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI) ve Uluslararası Uzlaşma Bursu (IFOR), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne hitaben yaptığı ortak sunumunla; Osman Murat Ülke davasında alınan tüm hükümlerin Türkiye tarafından harfiyen uygulanması talebinde bulundu.

AİHS’nin yargı yetkisini Türkiyeli vicdani retçiler lehine uygulaması için başvuru: EBCO, WRI ve IFOR’un Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine ortak sunumu

Türkiyeli vicdani retçi Osman Murat Ülke lehine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çığır açan kararından bu yana on iki yıl geçmesine rağmen Türkiye hükümeti söz konusu kararın kapsamlı bir şekilde uygulanmasını reddetmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar, kararın gerektirdiği kişisel ya da genel yasama tedbirleri tam olarak uygulanmadı: Kasım 2017’de Bilecik Cumhuriyet Savcısı tarafından Ülke’ye yeniden dava açıldı ve Türkiye hukukunda halen askerlik hizmetinde vicdani retçilerin haklarını güvence altına alan bir hüküm bulunmuyor.

İşte bu nedenle Avrupa Vicdani Reddi Bürosu (EBCO), Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI) ve Uluslararası Uzlaşma Bursu (IFOR), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne hitaben yaptığı ortak sunumunla; Osman Murat Ülke davasında alınan tüm hükümlerin Türkiye tarafından harfiyen uygulanması talebinde bulundu.

Başvurunun orjinalini görmek için tıklayın

Çeviri: VR

Kaynak: EBCO

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org