Kamu Başdenetçisi’nin VR-DER’in başvurusunu reddetme gerekçesi: Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşsunuz!

VR-DER avukatı Davut Erkan’ın vicdani ret için Kamu Başdenetçiliği’ne yapmış olduğu başvuru, VR-DER’in halihazırda Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu bir başvurunun olması gerekçe gösterilerek işleme konmadı.

VR-DER avukatı Davut Erkan’ın vicdani ret için Kamu Başdenetçiliği’ne yapmış olduğu başvuru, VR-DER’in halihazırda Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu bir başvurunun olması gerekçe gösterilerek işleme konmadı.

Karar özetle şöyle:

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

ŞİKAYET NO: 03.2014/1425
KARA TARİHİ: 26.08.2014

İNCELENEMEZLİK KARARI

ŞİKAYETÇİ: DAVUT ERKAN

ŞİKAYET EDİLEN: Milli Savunma bAKANLIĞI
şikayet başvuru tarihi: 07.04.2014

ŞİKAYET BAÇVURURSU ÜZERİNE YAPILAN ÖN İNCELEME SONUCUNDA, ……………….
şikayetçinin, vicdani retçilerin mağduriyetini araştırmak ve gidermek üzere çalışma yapılması için TBMM Adalet Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın harekete geçirilmesine ilişkin talebi Kurumumuz tarafından not edilmiş olup, şikayetçinin vicdani ret konusunda Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduğu bu bağlamda şikayet konusuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan talep edilen hususlara ilişkin şikayet dilekçesinin Kurumumuz kanalıyla ilgili idareye gönderme kararı verilmesine gerek olmadığına ve şikayet konusunun, yargı organlarında görülmekte olan uyuşmazlıklara ilişkin olduğu anlaşıldığından, anılan yönetmeliğin 20nci maddesinin birinci fıkrası gereğince İNCELENMEMESİNE karar verildi.

Mehmet Elkatmış
Kamu Denetçisi

……………..

Ekte Kamu Başdenetçisi’nin verdiği kararı okuyabilirsiniz.

ombudsman01

ombudsman02

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org