Kolombiya vicdani ret yasası bir yıl sonra halka açık bir formda değerlendirildi

ACOOC , Justapaz , La TULPA Collective ve Anti-militarist Articulation 22 Kasım’da, Gençliğin Militarizasyonuna Karşı Uluslararası Eylem Haftası içinde, Kolombiya’da vicdani reddi düzenleyen asker alma yasasının uygulanışını ve vicdani retçiler üzerindeki etkisini değerlendiren bir rapor yayınlandı.

Kolombiya’da Vicdani Ret Forumu: yeni asker alma yasasından bir yıl sonra

2 Aralık 2018
ACOOC, Justapaz, La TULPA Collective ve Anti-militarist Articulation 22 Kasım’da, Gençliğin Militarizasyonuna Karşı Uluslararası Eylem Haftası içinde, Kolombiya’da vicdani reddi düzenleyen asker alma yasasının kabul edilmesinden bir yıl sonrasını tartışmak amacıyla halka açık bir forum düzenledi. Etkinlik kapsamında, yasanın uygulanışını ve vicdani retçiler üzerindeki etkisini değerlendiren bir rapor yayınlandı.

Forum, 2017’de çıkan ve Kolombiya’da vicdani ret hareketinin aktif katılımını tanıyan 1861 sayılı yasanın (asker alma yasası) genel bağlamı ile başladı. Daha sonra üç genç adam vicdani retçi olarak deneyimlediklerini paylaştı: iki tanesi askere alındıktan sonra, bir tanesi ise okulun son yılında ve sonra üniversitedeyken de vicdani ret başvurusunda bulunmuştu. Son olarak; vicdani reddin Kolombiya halkı ve gençlerin geneli tarafından bilinmeyen bir hak olduğu vurgulanarak ve vicdani reddin ülke gençliği arasında öne çıkarılmasına yönelik stratejiler düşünmenin ne derece önemli olduğunun altı çizilerek, raporda yer alan bilgiler sunuldu.

Bu raporda bildirilen, bu yasaya ilişkin ilerlemelerin ve kazanımların bazıları:

* Ağustos 2017 ve Ekim 2018 arasında, 422 vicdani retçi başvurusu dosyalandı. 332 başvuru inanca dayalı sebeplerle askerlik hizmeti yapmayı reddeden vicdani retçilere ait. 90 başvuru ise etik, ahlaki, felsefi veya siyasi argümanlara dayanıyor.

* Yasa kabul edildikten sonra vicdani ret başvurularında kayda değer bir artış oldu.

* Kamu Bakanlığı, vicdani retçilerin taleplerini alan ve değerlendiren disiplinler arası kurulun bir parçası haline getirildi. (Bu kurulun üç üyesi silahlı kuvvetler üyesi.)

* Gençlerin vicdani retçi olarak tanınmasında artış oldu

Yasanın uygulanması esnasında ortaya çıkmış olan zorluklara ve problemlere de dikkat çekildi:

* Disiplinler arası kurulun objektifliğini garanti altına alan tarafsız ve teknik bir yasal aygıt yok.

* İnsan hakları kuruluşları, Kamu Bakanlığı temsilcilerinin her zaman davet edilmediğini rapor ediyorlar. Bu durum, kamu bakanlığı temsilcileri vicdani retçilerin haklarının korunmasından sorumlu oldukları için endişe verici.

* Eğitim birimleri, Kamu Bakanlığı veya silahlı kuvvetler tarafından vicdani ret hakkına dair güçlü bir duyuru yapılmamıştır.

* Askerlik durumunu vicdani retçi olarak onaylayan belgenin türü henüz net değil. Bu belge ordunun verdiği kart olmaya devam edemez çünkü bu kart alınırken bu kişiler yedek askerlere dâhil olurlar.

* Vicdani retçilerin dâhil edilmemesi, bu kişilerin haklarının her zaman korunması garantisinin bir parçasıdır.

Raporun tamamına İspanyolca olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: WRI

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org