Anayasasında ‘pasifist bir devlet’ olduğu yazılan Bolivya vicdani ret hakkını kabul etmedi!

22 Mart 2016’da Çok Uluslu Bolivya Anayasa Mahkemesi (PCT) vicdani ret hakkının zorunlu askerliğe alternatif olarak kabul edilmeyeceği kararını verdi. Kolombiya Ulusal Vicdani Ret Meclisi (ANOOC), Bolivyalı vicdani retçilerle dayanışma açıklaması yaptı.

ANOOC’un Bolivyalı Vicdani Retçilerle Dayanışma Açıklaması

Açıklamanın İspanyolca Asıl Metni

22 Mart 2016’da Çok Uluslu Bolivya Anayasa Mahkemesi (PCT) vicdani ret hakkının zorunlu askerliğe alternatif olarak kabul edilmeyeceği kararını verdi. Bu karar, anayasal koruma konusunda genel bir mutabakat olmasına rağmen ve 18 yaşındaki vicdani retçi Ignacio Orías Calvo’nun dini inançlarını öne sürerek konuya dikkat çekmiş olmasına rağmen verildi.
Uygulamakla yükümlü oldukları anayasada, kağıt üzerinde de olsa, “Bolivya barışçıl çözümleri ve barışçıl bir kültürü destekleyen pasifist bir devlettir.” iddiası bulunan bir hükümetin böyle bir karar vermesi mantık dışıdır. Ancak, çelişki gibi görünen bu durum aslında orduları ülkede kök salmaya başladığı ilk günden beridir Bolivya Sosyalist Hareketi’ni (MAS) karakterize etmekte olan ataerkil ve militarist kısıtlamalarla birebir örtüşmektedir. Bu örgüt orduyu güçlendirmeye ve (bir bölümü Hugo Banzer’in suç iktidarı döneminde oluşturulan) ordunun yetkilerini arttırmaya devam ederken, binlerce yoksul çiftçi ve yerli halk çağ dışı bir sistemin emri altına girerek “vatan hizmeti” yapmaya zorlanmaya devam ediyor. Aralarında hükümetin bakanlıklarının da bulunduğu bu sistemin destekçileri ise Bolivya’da vatandaşlık bilincinin yayılması için zorunlu askerliğin çok önemli olduğunu iddia ediyorlar. Son zamanlarda Bolivya’nın zorunlu askerlik hizmeti uygulamasının temel amacı Evanjelist’lerin Amerika’nın kolonileşmesi zamanında halkı milliyetçi ve dini semboller aracılığıyla uygarlaştırma amacına çok benziyor. İlginçtir ki, bu “ulusal amacı” benimseyen hükümetin bir de “Dekolonizasyon Bakanı” var.
Bolivya hükümeti, insan hakları savunucusu olduğunu iddia etmeye devam ederken; Andean bölgesindeki yerel halk ve çiftçilerden gelen silahlı kuvvetler ile ilgili sayısız şikayet, bu kurumu insan haklarının en büyük ihlalcisi olarak tescil ediyor. Bolivya’da insan hakları inceleme meclis komisyonu Defensor del Pueblo’nun 2015 yılındaki raporuna göre “2013 ve 2014 yılları arasında silahlı kuvvetlerle ilişkili olan 27 ölüm vakası kaydedildi.” Bu rapor aynı zamanda “birçoğu halk tarafından da bilinen, askeri güçlerin alt rütbelere ve sivillere karşı zalim ve aşağılayıcı uygulamaları, hak ihlalleri ve istismarları” hakkında da bilgiler içeriyor.
Bu sebepler ve bunlara ek olarak, Bolivyalı gençlerin en temel haklarının yok sayılmasının Bolivya’daki militarizm ile ilişkisi, ülkedeki kadın cinayetlerinin çokluğu gibi detaylı gözden geçirilmesi gereken diğer sebeplerden dolayı Kolombiya Ulusal Vicdani Ret Meclisi (ANOOC) olarak, hala güce susamış olduğu kuşku götürmeyen bir kesimin karşısında Vicdani Reddi desteklediğimizi açıklıyoruz. Erkek ve kadın vicdani retçiler olarak bizler, militarist yapılar sayesinde hala hayatta kalmayı başaran sömürgeci “uygarlaştırma” projesinin “Çok Uluslu Devlet” yapısını bozacağına inanmıyoruz.
Ayrıca; Ignacio Orías Calvo gibi vicdani retçilerin, barışçıl düşünce yapısını yerleştirmek için mücadele eden öğretmenlerin, her gün şovenist ataerkilliğin ölümcül sonuçlarıyla yüzleşen kadınların ve ülkenin vahşice zapt edilmesinden 500 yıl sonra bile hala “Tanrı ve Ülke” sloganlarıyla “uygarlaştırılmaya” çalışılan binlerce genç yerli halk ve çiftçinin de destekçisiyiz.

Kaynak: WRI

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org