Melek Demiral

Taksim Tarlabaşı’nda bulunan İnfial’de kadınlar vicdani retlerini açıkladılar.

Ben Melek Demiral

Devletlerin akıldan yoksun, milliyetçi, sömürücü ve asimileci çıkarlarının gerçekleştirilmesinin bir öznesi olmayacağım. Varlığım ne bir erk’e ne bir devlete, ne de bir milliyete armağan değildir. Devletsiz, sömürüsüz ve sınırsız bir dünya için total reddimi ilan ediyorum.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org