Militarizmin değişmeyen hedefi – Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

Nisan aylarında militarizmin çocuklara benimsetilmesi amaçlı bir kampanya tüm ABD çapında yürürlüğe konulur: “Asker Çocukları Ayı”

12 Mayıs 2019 04:48
Nisan aylarında militarizmin çocuklara benimsetilmesi amaçlı bir kampanya tüm ABD çapında yürürlüğe konulur. Her yıl yinelenen, “Asker Çocukları Ayı” başlıklı bu kampanya bünyesinde yapılanları günümüzde Twitter ve diğer mecralardan izlemek hiç de zor değil.

Yakından izlendiğinde bu kampanyanın çok ciddiye alındığını ve en tepeden yönetilen, kapsamlı bir halkla ilişkiler çabası olduğunu anlamak da zor değil. Kampanyanın başlangıcı Casper Weinberger’in Savunma Bakanı olduğu 1986. Yani Ronald Reagan’ın başkan olduğu dönem. Hollywood’dan devşirilen Reagan döneminde böyle bir kampanyanın başlatılması rastlantısal olmasa gerektir.

Kampanyanın etkili olabilmesi için gereken her türlü malzeme kullanılıyor. Özellikle üniformalı bir asker ve yanında duran çocuğu kompozisyonu öne çıkarılıyor. Kullanılan fotoğraflar vb. her yıl değişse de, vurgular ve ana mesaj değişmiyor. Yayılmak istenen ana mesaj şöyle: ABD silahlı kuvvetlerinin en önemli varlığı askerleridir. Askerlerin iki önceliği vardır: Vatanları ve aileleri. ABD silahlı kuvvetleri personeline çok iyi bakar. Personelin eşi ve çocukları da tıpkı personel gibidir; onlara da çok iyi bakılır. Çünkü vatanları için büyük özveride bulunan askerlerin eşleri ve çocukları da büyük özveri göstermektedir.

Bu mesajın etkileyici olabilmesi için dikkatle seçilen öyküler kullanılıyor. Bu yıl kara kuvvetleri tarafından kullanılan öykülerden biri, Çavuş Smith’in öyküsü. Smith, çocuğu ile paylaştığı anların kendisi için ne kadar önemli olduğunu ve Asker Çocukları Ayı’nın ordunun kendisine ve çocuğuna sağladığı hizmetleri düşünmek için bir vesile olduğunu söylüyor. Fotoğrafta çavuş üniformalı ve 8 yaşındaki oğluna da üniforma giydirilmiş. Çavuşun oğlunu tek başına yetiştirdiği yanında, sivil yaşamda bulamayacağı olanakları orduda edinebildiği de vurgulanıyor. Tabloyu tamamlayan son öge, yine fotoğraflarla vurgulanmış. Çavuş Smith siyah derili. Kara kuvvetleri sayfasındaki ikinci öyküde de benzer bir tablo var. Yine siyah bir kadın asker seçilmiş ve 9 aylık bebeği ile fotoğraflanmış. 9 aylık bebeğe bile üniforma giydirilmiş.

Kampanya için her yıl bir tema belirleniyor. Bu yıl, “Cesur Yürekler, Dirençli Ruhlar” teması kullanıldı. Temanın açıklaması ise şöyle: Asker çocuklarının dirençli ve psikolojik açıdan dayanıklı olması önem taşıyor çünkü onlar ABD silahlı kuvvetlerini, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, desteklemek durumundalar.

Kampanya elbette bunlarla sınırlı değil. Çocuklara, “Senin için asker çocuğu olmak ne demek?” konulu kompozisyonlar yazdırılıyor ve çocukların vatanlarını, anne veya babalarını ve dolaylı olarak orduyu ne kadar sevdikleri bu yolla kanıtlanmış oluyor.

Kampanya kapsamında okullarda, özellikle de askeri üslerin bulunduğu bölgelerdeki okullarda, militarizm içerikli etkinlikler düzenleniyor. Virginia’daki okullardan birinde, “Mor Giy Günü” düzenlendi. Okul çalışanları ve öğrenciler mor renkli giysiler giyerek asker çocuklarının katkı ve özverilerine ve güçlü bireyler olduklarına tanık olmaya teşvik edildiler. Bölgedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, asker çocuklarının çalışmaları sergilendi. Çalışmalarda işlenen, yani işlenmesi sağlanan konular ise aile, okul, cepheye gönderilme ve tabii ki, vatanseverlik.

Militarizm yalnızca ABD’de pompalanmıyor. Ama ABD’de militarizmin yayılması için verilen çabayı anlamak, gerek ABD emperyalizminin en önemli aracı olan silahlı kuvvetlerin nasıl sürdürüldüğünü ve benimsetildiğini, gerekse yakınımızdaki militarizm ve “vatanseverlik” kampanyalarını anlamayı kolaylaştırıyor.

Kaynak: Evrensel

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org