Görüntülenen: AYM

Bizden

Hakkında idari para cezası verilen bir kişi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu, “niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını” gerekli görerek Genel Kurula sevk etti.