Vicdani ret için AYM’ye 5. başvuru

Vicdani retçi Muhammed Cihad Ebrari, askere gitmediği için kesilen idari para cezasını AYM’ye taşıdı. Ebrari’nin başvurusu, para cezasına karşı yapılan ilk başvuru olma özelliği taşıyor.

11.06.2016 09:20
ONUR EREM

Vicdani retçi Muhammed Cihad Ebrari, askere gitmediği için kesilen idari para cezasını AYM’ye taşıdı. Cuma günü gerçekleştirilen başvuru ile AYM’nin önündeki vicdani ret dosyalarının sayısı beşe ulaştı. Ebrari’nin başvurusu, para cezasına karşı yapılan ilk başvuru olma özelliği taşıyor. Daha önceki başvurular, vicdani retçilere açılan davalar veya askerlik şubesine verilen vicdani ret dilekçelerinin reddedilmesi sonucu AYM’ye taşınan dosyalardı.
vr-muhammed-cihad-ebrari

Karar emsal olur

Vicdani Ret Derneği (VR-DER) Eşbaşkanı Avukat Gökhan Soysal, AYM’nin önündeki beş dosyaya dair açıklayacağı kararların, başvuran bireylere ilişkin kararlar olsa da dolaylı yoldan zorunlu askerliğin iptalinin yolunu açacağını söylüyor: “AYM başvurucuların, vicdani ret hakkını kullandığı için cezalandırılamayacağını söylediğinde alt mahkemeler vicdani reddi bir hak olarak kabul etmek zorunda kalacak. Bugüne kadar mahkemelerin büyük bir kısmı vicdani reddi hak olarak görmezken yalnızca az sayıda mahkeme ‘vicdani ret haktır’ demiş, fakat o davalarda da başvurucuların ‘samimi vicdani retçi’ olmadıklarına hükmedilmişti.”

Olumlu bekleniyor
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına göre vicdani reddin bir hak olduğunu hatırlatan Soysal, AYM’den de bu yüzden kesinlikle olumlu bir karar beklediklerini vurguladı. Soysal, kararın açıklanmasıyla birlikte alt mahkemelerde süren davalarda zorunlu askerlik uygulamasının temeli olan 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun askerliği zorunlu kılan 1. maddesinin de Anayasaya aykırılık nedeniyle AYM’ye gönderilmesine kesin gözle bakıyor.

Siyasi baskı var
Ancak AYM vicdani retçilerin yaptıkları başvuruları uzun süredir bekletiyor. Bu konuda ilk başvurunun yapılmasının üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Soysal, bunun siyasi baskıdan kaynaklandığını düşünüyor: “2 yıl uzun bir süre, normalde bu zamana kadar açıklanması gerekirdi. Üstelik acil bir konu, milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Kaynaklarımız, AYM’nin vicdani reddi hak olarak tanıyan kararı yazdığını ama siyasi ortam ve çatışmalar nedeniyle açıklayamadığını söylüyor. Olumsuz bir karar verselerdi bugüne kadar açıklarlardı fakat açıklayamamaları da AYM’nin vicdani reddi bir hak olarak tanıyacağını gösteriyor.

‘Hukuki destek veriyoruz’
Soysal, vicdani ret için hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağını vurgularken, Vicdani Ret Derneği olarak haklarında idari para cezası kesilen veya askerlik şubesine yaptıkları vicdani ret başvuruları reddedilen herkese hukuki destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

http://www.birgun.net/haber-detay/vicdani-ret-icin-aym-ye-5-basvuru-115599.html

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org