Görüntülenen: iç güvenlik

Makaleler

Bir polis ya da bir asker bir eve girdi. Evde küçücük çocuklar var. Gözlerini askere dikmiş, ellerini yukarı kaldırmışlar. Bu durumda o polis ya da asker insan olduğunu anımsayacaktır. Ve büyük ihtimalle, bir psikopat değilse, çocukları öldüremeyecektir. İşte Güneydoğu’daki savaşta özellikle bu “insan hatasını asgariye indirmek” için çok önemli bir araç kullanılıyor. Bunlara “Akrep” deniyor.

Gündem

Türkiye’de mesleklere duyulan güvene dair yapılan bir araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre öğretmenler, sağlık çalışanları, asker ve polislere güven pozitifken yargıç, dini liderler, bankacılar, gazeteciler ve politikacılar için aynı durum geçerli değil.

Gündem

“Navberojan etrafı ile bizim köyün etrafında 20 karakol kurmuşlar. Peki bu karakolları neden kurdular? Adalet için kurmadıkları kesin. Kurmuşlar ki insanlar evlerinden çıkamaz olsun, bir iş yapamaz olsun. İnsanları aç bırakmak en büyük amaçları”

Gündem

Prof. Dr. Nurhan Yentürk’ün çalışmasına göre milli gelirden iç güvenlik harcamalarına ayrılan pay 2006-2014 yılları arasında yüzde 45 arttı. Artışın en önemli bölümünü personel harcamaları oluşturdu. En hızlı büyüme İçişleri Bakanlığı harcamalarında.