Eğitim arttıkça asker ve polise güven azalıyor

Türkiye’de mesleklere duyulan güvene dair yapılan bir araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre öğretmenler, sağlık çalışanları, asker ve polislere güven pozitifken yargıç, dini liderler, bankacılar, gazeteciler ve politikacılar için aynı durum geçerli değil.

Türkiye halkı en çok hangi meslek gruplarına güveniyor?

Uluslararası araştırma şirketi WIN/Gallup International’ın araştırmasına göre en az güvenilen meslek grubu politikacılar

29 Eylül 2015 09:20
Türkiye’de mesleklere duyulan güvene dair yapılan bir araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre öğretmenler, sağlık çalışanları, asker ve polislere güven pozitifken yargıç, dini liderler, bankacılar, gazeteciler ve politikacılar için aynı durum geçerli değil.

Uluslararası araştırma şirketi WIN/Gallup International’ın 60 ülkede 61 binin üzerinde kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği “Kime güveniyoruz” araştırması sonuçlandı. Türkiye ayağını BAREM’in yürüttüğü araştırmada halka yargıçlar, gazeteciler, politikacılar, işadamları, askerler, sağlık çalışanları, polisler, öğretmenler, bankacılar ve dini liderlere güven duyup duymadıkları soruldu. Araştırmada ülke genelini temsil eden bin kişi ile görüşüldü.

Araştırmaya göre bu güvensizlikten otorite de payını alıyor. Öğretmenler ve sağlık çalışanları en güvenilen meslek sahipleri iken listenin sonunda politikacılar var.

En çok öğretmen ve sağlıkçılara güveniliyor

Türkiye’de öğretmenlere güven oranı yüzde 86 olurken, güvenmeyenler yalnızca yüzde 12 seviyesinde kaldı. Öğretmenlerin ardından en yüksek güven ise yüzde 81 ile sağlık çalışanlarına. Yaşlıların sağlık çalışanlarına güveni daha yüksek seyrediyor.

Askeriyeye güven yüzde 74

Araştırmada askeriyeye güven yüzde 74 olarak ölçülürken “Güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 23 olarak tespit edildi. Erkekler, 18-24 ve 55 üstü yaş grubu, öğrenciler ve metropol dışında yaşayanlar askerlere daha çok güveniyor. Askere güven eğitim arttıkça azalıyor.

Ev kadınları polise daha çok güveniyor

Polislere güvenin yüzde 60 çıktığı araştırmaya katılanların yüzde 37’si ise polislere güven duymadıklarını söylüyor. Ev kadınları ve metropol dışında yaşayanlar polise daha çok güveniyor. Eğitim ve sosyo ekonomik statü azaldıkça polise güven artıyor.

Yargıçlara güven az

Araştırmada en düşük güven ise politikacılar, yargıçlar, din adamları, bankacılar ve gazetecilere yönelik olarak tespit edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 44’ü “Yargıçlara Güveniyorum” görüşünü belirtirken, yüzde 49’luk bir kesim de “Güvenmiyorum” dedi. 18-34 yaş ve AB sosyo ekonomik gruplar yargıçlara en az güvenen kişiler.

Türkiye’de dini liderlere güvenenlerin oranı yüzde 43, güvenmeyenlerin ise yüzde 51. En çok güvenen grup ev kadınları iken, 25-44 yaş, ABC1 sosyo ekonomik statü grupları ile çalışan ve işsiz kesim dini liderlere en az güven duyan gruplar.

Listenin sonunda politikacılar var

Politikacılar 10 meslek grubu içinde en az güvenilen grup çıkarken, güvenmeyenlerin oranı yüzde 78, güvenenler yalnızca yüzde 17 olarak tespit edildi. 18-44 yaş grupları, çalışanlar ve öğrenciler politikacılara en az güvenen alt gruplar. Sosyo ekonomik statü azaldıkça politikacılara güven biraz artıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 62’si bankacılara, yüzde 63’ü gazetecilere, yüzde 65’i de iş adamlarına güvenmediklerini belirtiyor.

http://t24.com.tr/haber/turkiye-halki-en-cok-hangi-meslek-gruplarina-guveniyor,311187

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org