Görüntülenen: Vicdani Ret

Bizden

bir kez daha altını çizeriz ki vicdani ret, son AİHM kararlarında da açıkça belirtildiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düşünce, vicdan ve inanç hürriyetini düzenleyen 9. Maddesi çerçevesinde bir haktır, bu hakkın kullanımına yönelik iç hukukta düzenleme yapılmaması AİHS’in ihlal edilmesidir…

Bizden

Askeri mahkeme, askeri cezaevi ve askeri hastane üçgeninde yaşamı gasp edilen; cezaevine kapatılan VR-DER yöneticisi vicdani retçi Ali Fikri Işık, şu anda “askerliğe elverişli olup olmadığının tespiti için” bir kez daha GATA’da tutuluyor.

Ret Açıklamaları

“asla türk silahlı kuvvetlerine zorunlu hizmet etmeyeceğim ve hakkımdaki suçlamalar ve hapis cezaları ortadan kalkana kadar firari bir vicdani retçi olarak yaşantımı sürdüreceğim”

1 78 79 80 81 82 85