Görüntülenen: Vicdani Ret

Bizden

Murat Kanatlı’nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması, Murat Kanatlı hakkındaki Seferberlik Yasası (Yasa No. 17/1980) dâhilindeki diğer iki suçlamanın düşürülmesi, Zorunlu askerliğe yönelik vicdani reddi tanıyan yasaların hayata geçirilmesi taleplerini iletiyoruz…

Ret Açıklamaları

“Hür Aklım, hür vicdanım, inandığım değerler ve insanın olmanın gereği olarak Türkiye Cumhuriyeti ordusu da dahil olmak üzere insan öldürmeyi hedef alan herhangi bir orduya katılmayı reddediyor ve bunu hiçbir baskı altında olmadan yazılı ve sözlü olarak bildiriyorum.”

1 76 77 78 79 80 85