Hükümet, ‘asker öldürürken rahat olsun’ yasası hazırladı

‘Terörle mücadalede’ adı altında görev yapan askerler hakkında, infaz, işkence gibi suçlamalarda bulunulduğu zaman doğrudan soruşturma yapılmayacak. Dava açılacaksa ilgili savcılıklar, önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edecek. Milli Savunma Bakanı, ‘uygun’ derse izinde ilk aşama tamamlanmış olacak.

28 Şubat 2016 18:39
Milli Savunma Bakanlığı işkence, infaz gibi suçlar işleyen askerlerin yargılanmasını engelleyecek bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı askere adeta öldürme özgürlüğü getiriyor!

Erdal İMREK
İstanbul
Başta Cizre, Sur, Silopi olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve şiddetli saldırıların yaşandığı kentlerde işkence, infaz ve kötü muameleyle gündemde olan askerlerin yargılamasını engelleyecek bir tasarı hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre askerler ‘silah kullanma yetkisini aşma, işkence, kötü muamele’ gibi konularda suçlanmaları halinde ancak Başbakan ve Milli Savunma Bakanı’nın izniyle yargılanabilecek.
Tasarıyı HDP ve CHP’nin iki hukukçu milletvekiliyle konuştuk. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Hükümet bu tasarıyla kolluk kuvvetlerine ‘siz suç işlemeye devam edin güvencesi biziz’ diyor. Zaten fiili olarak cezasızlıktan yararlananları Başbakan’ın yasal güvencesine bağlamak istiyorlar” dedi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise “Hükümetin bu tasarıyla askerlere ‘istediğiniz suçu işleyin, istediğiniz katliamı yapın biz sizin yargılanmanıza izin vermeyeceğiz’ diyor” dedi.

SUÇ İŞLEYEN ASKERE HÜKÜMET KORUMASI
Hürriyet gazetesinin haberine göre Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırlayıp Adalet Bakanlığı’na sunduğu taslakta er-subay ayrımı da kaldırıldı. ‘Terörle mücadalede görevli tüm TSK mensuplarının izne bağlı olarak yargılanabilmeleri’ yönünde düzenleme yapıldı. Taslağa son şekli Bakanlar Kurulu’nda verilecek. Edinilen bilgiye göre, ‘terörle mücadalede’ adı altında görev yapan askerler hakkında, infaz, işkence gibi suçlamalarda bulunulduğu zaman doğrudan soruşturma yapılmayacak. Dava açılacaksa ilgili savcılıklar, önce Milli Savunma Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edecek. Milli Savunma Bakanı, ‘uygun’ derse izinde ilk aşama tamamlanmış olacak.

BAŞBAKAN İSTEMEZSE ASKERLER YARGILANMAYACAK
Ancak Başbakan’ın da onayı ile TSK mensuplarının yargılanması mümkün olabilecek. Milli Savunma Bakanı, ‘Bu suçlama haksız’ diyerek soruşturmaya izin vermezse herhangi bir yargılama yapılamayacak. Bugüne kadar çok sayıda infaz, katliam, işkenceyle gündeme gelen asker ve polisler cezasızlık politikaları nedeniyle ya hiç yargılanmıyor ya da yargılansa da ceza almıyordu. Ancak askerler sivil ve askeri yargıda izin koşulu olmaksızın yargılanabiliyordu. Yeni tasarıyla askerler adeta infaz ve işkenceye teşvik ediliyor.

HÜKÜMET ‘SİZ SUÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİN GÜVENCESİ BİZİZ’ DİYOR
Tasarıyı Evrensel’e değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu tür bir yasayla bundan önce işlenmiş suçlara da af getirileceğini belirterek, “Hükümet bu tür bir tasarıyla kolluk kuvvetlerine ‘siz suç işlemeye devam edin güvencesi biziz’ diyor. Yaşam hakkı ve insan hakkı ihlaleri konusunda cesaretlendirici ve teşvik edici bir tutum bu” dedi.

CEZASIZLIK BAŞBAKAN’IN GÜVENCESİNE BAĞLANACAK
“Bu tasarıyla açıkça yaşam hakkı ve insan hakkı ihlalerine ilişkin dokunulmazlık talep etmektir” dedi. Zaten fiili olarak şimdi de işlenen suçların soruşturulmadığını söyleyen Tanrıkulu, “Büyük bir cezasızlıktan yararlanmaktadırlar. Bunu şimdi Başbakan’ın yasal güvencesine bağlamak istiyorlar. Aynı uygulamayı MİT yasasıyla, MİT mensuplarına da getirmişlerdi” dedi.

BUGÜNE KADAR İŞLENMİŞ SUÇLARA DA AF GETİRECEKLER
Bu tasarının aynı azamanda bugüne kadar işlenen suçların da itirafı anlamına geldiğini dile getiren Tanrıkulu, “Böyle bir yasa Meclis’in gündemine geldiğinde geçici bir madde de ekleyecekler ve yasanın yürürlüğüe girmesinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde yaparak bugüne kadar işlenmiş suçlara da af getireceklerdir” dedi.

HÜKÜMET YAŞAM HAKKI İHLALİNİ TEŞVİK EDİYOR
Hükümetin bu tür bir tasarıyla kolluk kuvvetlerine ‘siz suç işlemeye devam edin güvencesi biziz’ demiş olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Bundan sonrası bakımından da yaşam hakkı ve insan hakkı ihlaleri konusunda cesaretlendirici ve teşvik edici bir tutumdur bu” dedi.

SUÇ İŞLEMİYORSANIZ NEDEN BU YASAYA İHTİYAÇ DUYUYORSUNUZ
Hükümetin sık sık asker ve polisin ‘terörle mücadelede hukuk dışına çıkılmıyor’ dediğini hatırlatan Sezgin Tanrıkulu, “Eğer suç işlemiyorlarsa neden ihtiyaç duyuyorlar böyle bir yasaya. Kim inanır suç işlemediklerine? Bu kadar insan sivil nasıl ölüyor? Tankla topla bir çatışma ortamı içindesiniz, en gelişmiş savaş araçlarıyla sokaklardasınız ve suç işlemiyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Bu kadar çocuk, yaşlı, kadın sivil nasıl öldü” diye sordu.

İNSANLIK SUÇUNDA ZAMAN AŞIMI YOKTUR
Ne yaparlarsa yapsınlar. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur” diyen Tanrıkulu, “Getirecekleri bu hukuk dışı güvencelerin kendilerine bir yararı olmayacaktır” dedi.

ASKERE SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VE CEZADAN MUAFİYET GETİRİLİYOR
Şu anda Türkiye’de zaten faili devlet olan suçlarda cezasızlık politikası uygulandığını söyleyen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “90’lı yıllardaki köy yakmalar, infazlar, işkenceler yargılanmıyor. Birkaç dava açılsa bile failler aklanıyor, beraat ediyor. Bu yeni yasa girişimi cezasızlık politikasından bile memnun olmadıklarını gösteriyor” dedi. İnsanlığa karşı işlenen suçların bu tür bir yasayla güvence altına alınmasının kokunç olduğunu söyleyen Beştaş, “İnsanlığa karşı suçlar işleniyor, Cizre’de olduğu gibi toplu katiliamlar yapılıyor. Cenazelere işkence yapılıyor. Evler tanklarla bombalanıyor. Ve devlet aklı bu insanlık suçlarından muaf olmak istiyor” dedi. Hükümetin bu tür bir tasarıyla askerlere ‘istediğiniz suçu işleyin, istediğiniz katliamı yapın biz sizin yargılanmanıza izin vermeyeceğiz” dediğini söyleyen Beştaş, “Bu tasarı aslında askerlere bu suçları işleme talimatı vermektir. İnsanlık suçu işleyenlere verilmiş açık bir güvencedir” dedi. Bu tasarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Beştaş, “Bu hukukla değerlendirilebilecek bir girişim değil. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Kimse işlediği suçların cezasından muaf değildir” dedi.

http://www.evrensel.net/haber/273777/hukumet-asker-oldururken-rahat-olsun-yasasi-hazirladi

**

TSK mensupları izne bağlı olarak yargılanacak

‘Terörle mücadalede görevli tüm TSK mensuplarının’ izne bağlı olarak yargılanabilmeleri’ yönünde düzenleme yapıldı

28 Şubat 2016 Pazar 11:06
MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın hazırlayıp Adalet Bakanlığı’na sunduğu taslakta er – subay ayrımı kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu ve Güneydoğu’daki terörle mücadelede görev yapan askerlerin yargılamasında kökten değişikliğe gidiyor. Buna göre askerler, terörle mücadeleden kaynaklı silah kullanma yetkisini aşma, işkence, kötü muamele gibi konularda suçlanmaları halinde Başbakan ve Milli Savunma Bakanı’nın izniyle yargılanabilecek.

DOĞRUDAN SORUŞTURMA YOK

Hürriyet’in haberine göre, terörle mücadalede görev alan askerlerin görevleriyle ilgili suçlar konusunda bir iddia ortaya atıldığı zaman doğrudan soruşturma yapılmayacak. Dava açılacaksa ilgili savcılıklar, önce MSB’den soruşturma izni talep edecek.

Milli Savunma Bakanı, ‘uygun’ derse izinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Başbakan’ın da onayı ile terörle mücadalede görevli TSK mensuplarının yargılanması mümkün olabilecek. Milli Savunma Bakanı, “Bu suçlama haksız” diyerek soruşturmaya izin vermezse dosya bakandan dönmüş olacak.

MEVCUT DÜZENDE İZİN ARANMIYOR

Eski Askeri Yargıtay Genel Sekreteri Ali Fahir Kayacan Hürriyet’e yaptığı açıklamada mevcut mevzuata göre, atılı suça göre asker kişilerin sivil ve askeri yargıda izin koşulu olmaksızın yargılandığını belirtti.

Kayacan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Asker kişilerle ilgili Askeri Yargılama Usul Kanunu var. Asker kişilerin, askeri olan suçları ile hizmet ve görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda yargılamalar, askeri mahkemede yapılıyor. İsnat edilen suç; örneğin görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, emre itaatsizlik gibi askeri bir suçsa asker kişi askeri mahkemede yargılanıyor. Ancak kasten adam öldürme, kasten yaralama, işkence gibi suçlardan askerler adliyelerde yargılanıyorlar. İç Hizmet Kanunu’ndaki şekliyle, silah kullanma yetkisi aşılırsa, yani önce havaya ateş edilip sonra ayaklarından vurma imkanı var ve vurulmamışsa suçun niteliğine göre yargılama yapılıyor ve hâkim takdir ediliyor. Meşru savunma durumu varsa beraat veriliyor. Örneğin 200 kişi, güvenlik güçlerinin etrafını sararsa artık önce havaya ateş aç, sonra ayaklarına ateş gibi bir sıralama aranmaz. Bu durumda meşru savunma durumu vardır.”

https://www.demokrathaber1.net/guncel/tsk-mensuplari-izne-bagli-olarak-yargilanacak-h63158.html

**

PKK’lıların ayağından bağlanarak sürüklendiği görüntüler yaşanmadı mı? / Ali Bayramoğlu – Okumak için tıklayın

**

Sivil Sıkıyönetim: Asker Sokağa mı İniyor? / Bayram Sarı – Okumak için tıklayın

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org