Vicdani Ret Derneği Genel Kuruluna Çağrı

Genel kurul ikinci toplantımız, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 14:00-15:30 arasında Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneğinde gerçekleştirilecektir.

Derneğimiz, 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 14:00-15:30 arasında Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneğinde 2021 Yılı Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirecektir.

Belirtilen günde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul ikinci toplantımız, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 14:00-15:30 arasında Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneğinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurul gündemi aşağıdaki gibidir:

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama
2. Divan kurulu seçimi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Rapor’un okunması ve müzakeresi
4. Yönetim Kurulu’nun ibrası
5. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
6. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
7. Derneğin feshinin görüşülmesi
8. Dilekler ve temenniler
9. Kapanış

Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Vicdani Ret Derneği

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org