Bildiri Çağrısı: Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı (5-6 Kasım, İST)

Cynthia Cockburn’un Onur Konuğu olarak katılacağı Konferans İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenecektir. Sunum yapmak isteyenler 300 sözcüğü geçmeyen sunum önerilerini ve özgeçmişlerini 15 Temmuz 2016 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirler.

BİLDİRİ ÇAĞRISI:
TOPLUMSAL CİNSİYET VE BARIŞ KONFERANSI
Onur Konuğu: Cynthia Cockburn
5-6 Kasım 2016
İstanbul

Başvurular:
Konferans İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenecektir. Sunum yapmak isteyenler 300 sözcüğü geçmeyen sunum önerilerini ve özgeçmişlerini 15 Temmuz 2016 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirler.
********************************************************************************
TOPLUMSAL CİNSİYET VE BARIŞ KONFERANSI
Onur Konuğu: Cynthia Cockburn
5-6 Kasım 2016
İstanbul

antimilitarizm-duyuru-05-06-kasim-2016
Geçtiğimiz yüzyıl, dünyanın her yerinde sayısız savaşa, soykırıma ve silahlı çatışmaya tanıklık etmekle kalmadı, 21. yüzyıl da hayatlarımızı ve politikaları derinden etkileyen yeni savaş ve çatışmalarla başladı. Türkiye, kendi sınırları içinde ve Suriye ve Irak’ta devam eden savaş ve çatışmalarla dolu zor bir dönemden geçerken, savaşların toplumsal cinsiyet açısından ele alınmasını, barışa dair kuram, uygulama ve politika önerilerinin bir araya getirilmesini önemli buluyoruz. Son yıllarda sayıları artan akademik çalışmalar ve alan deneyimleri gösteriyor ki toplumsal cinsiyet savaş ve çatışmaların önemli bir eksenini oluşturmaktadır ve toplumsal cinsiyet ve cinselliğe odaklanmak savaş ve çatışma süreçlerini anlamaya ve toplumsal ihtiyaçlara karşılık verecek yeni bakış açıları geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, erkeklik, şiddet, militarizm ve ikili cinsiyet sistemi arasında varsayılan ilişkileri sorgulayan yeni bir literatür gelişmektedir. Bu konferansın amacı, bir yandan savaş ve barışın nasıl cinsiyetlendirildiğini, bir yandan da kadınların, feministlerin ve LGBTİ aktivistlerin barışa yönelik ne tür yerel ve uluslararası çalışmalar yürüttüklerini inceleyen toplumsal cinsiyet, savaş/çatışma ve barış odaklı akademik araştırmaları biraraya getirmektir.

Uzun yıllardır çığır açıcı araştırmalar yürüten feminist akademisyen, aynı zamanda ‘Women in Black/Siyahlı Kadınlar’ aktivisti, Cynthia Cockburn, savaş ve barış üzerine yeni eleştirel feminist bilgi üretiminde öncü bir rol oynamıştır. Sabancı Üniversitesi mensupları olarak, yalnızca 2004 yılından bu yana toplumsal cinsiyet, militarizm ve barış üzerine verdiği ders ve konferans konuşmalarından faydalanmakla kalmadık, aynı zamanda Cynthia Cockburn’ü Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi Uluslararası Danışma Kurulu’nda görmekten büyük onur duyuyoruz. Bosna’dan Filistin ve İsrail’e, Kıbrıs’tan Türkiye’ye, Cynthia Cockburn tüm dünyada ve bölgemizde savaşı ve militarizmi toplumsal cinsiyet açısından anlamamız için yeni bakış açıları ve aynı zamanda da barışçıl süreç ve sonuç arayışları için yaratıcı aktivizm seçenekleri sunmuştur. Bu konferans, dünyanın farklı coğrafyalarında bu konuda çalışan akademisyen ve aktivistler olarak bizlere sunduğu bilgi ve dostluk armağanı için Cynthia Cockburn’ü onurlandırmayı ve ona şükranlarımızı ifade etmeyi hedeflemektedir. Konferansta, Cynthia Cockburn’ün açılış bildirisini, Cynthia Enloe ve Nadje Al-Ali gibi bu alanın gelişmesinde öncü rol oynamış feminist akademisyenlerin konuşmaları izleyecektir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kadınlar, Barış ve Güvenlik başlıklı 1325 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana 15 yıl geçmesine ve bu zaman zarfında benzer başka kararlar da alınmış olmasına rağmen, çığır açıcı olabilecek bu adımların hedeflerine ulaşması için gerekli ulusal eylem planlarını yürürlüğe koyan ülkeler çok sınırlı kaldı. Bu konferans, çatışma, savaş ve barışın toplumsal cinsiyet boyutunun tartışılacağı bir alan sunarak, yerel ve uluslararası aktivistleri, akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Konferansta ele alınması amaçlanan konulardan bazıları şöyledir:
– Şiddetin toplumsal cinsiyetle ilişkisi
– Toplumsal cinsiyet ve (anti)militarizm
– Barış süreçlerinde ve çatışmaların engellenmesinde kadınların rolü
– Barış araştırmaları ve politikalarına feminist ve LGBTI müdahaleler
– Çatışma ve çatışma sonrası durumlarda toplumsal cinsiyet ve cinsellik
– Barış için toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları
– Savaş ve çatışmaların cinsiyetlendirilmiş hafızaları
– Geçiş dönemi adaleti ve geçmişle yüzleşme bağlamında toplumsal cinsiyet
– Savaş, şiddet ve anti-militarizm/savaş karşıtlığı/barış aktivizmi üzerine yeni araştırma yöntemleri

Konferans İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenecektir. Sunum yapmak isteyenler 300 sözcüğü geçmeyen sunum önerilerini ve özgeçmişlerini 15 Temmuz 2016 tarihine kadar [email protected] adresine gönderebilirler.

https://www.facebook.com/genderforum/?pnref=story.unseen-section

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org