Bugün 1 Aralık; “Dünya barış tutsaklarıyla dayanışma günü”

İsrail’de, İngiltere’de, ABD’de, Türkiye’de, Kolombiya’da ve dünyanın birçok köşesinde insanlar barış çığlıklarını yükseltiyorlar. Bu çığlıklar demir parmaklıklarla, hücrelerle boğulmaya çalışılsa da bizler bu sesi duymaya, sesimizi katmaya kararlıyız.

Tüm dünyada ve yaşadığımız coğrafyada savaşlar ve şiddet tüm vahşetiyle devam etmekte olsa da hala umut var. Çünkü İsrail’de, İngiltere’de, ABD’de, Türkiye’de, Kolombiya’da ve dünyanın birçok köşesinde insanlar barış çığlıklarını yükseltiyorlar. Bu çığlıklar demir parmaklıklarla, hücrelerle boğulmaya çalışılsa da bizler bu sesi duymaya, sesimizi katmaya kararlıyız.
Kişinin dini, ahlaki, politik ya da herhangi bir nedenle askerlik yapmayı reddetmesi demek olan Vicdani Ret, temel bir insan hakkı olup, doğrudan doğruya barış tarafında saf tutmak demektir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti altına imza attığı birçok uluslar arası sözleşmeye rağmen; bu hakkı tanımamakta direnmektedir.
Dünyanın birçok ülkesinde barışseverler, ülkelerinin saldırgan politikalarına karşı direnmekte, onların savaş mekanizmasında yer almamak için hapsedilmeyi, hatta ölümü göze almaktadır. Bu reddedişler bizlere savaşların olmadığı bir dünyanın müjdesini veriyor.
Türkiye cumhuriyeti Devleti de dahil olmak üzere tüm devletler vicdani red hakkını tanımalıdırlar. Tüm barış tutsakları derhal koşulsuz olarak serbest bırakılmalı, vicdani redciler üzerindeki baskılar derhal sona erdirilmelidir.
Uluslararası Savaş karşıtları (WRI) bizlere dünyadaki barış tutsaklarının listesini çıkardı. Aşağıdaki linkten bu bilgiye ulaşabilirsiniz: http://www.wri-irg.org/system/files/PfPin2014.pdf

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org