Dink davası, MGK’nın misyonerliğe yönelik “gizli hareket planı”nı da gün yüzüne çıkardı

MGK Genel Sekreteri Hukuk Müşaviri, 16 Mayıs 2013’te “devlet sırrı niteliğindeki” iki evrakı Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerine dair soruşturmayı yürüten İstanbul 2 No’lu Hakimliği’ne sundu.

MGK’nın 2003’teki gizli ‘misyonerlik savaş planı’ ortaya çıktı

24/02/2016
Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi açılan davanın ek klasörlerinden Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin (MGK) 12 Mart 2003 tarihli “Misyonerlik Faaliyetleri” başlıklı misyonerliğe yönelik “gizli hareket planı” gün yüzüne çıktı

Haber: İSMAİL SAYMAZ
RADİKAL – Firari Savcı Muammer Akkaş, Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerine dair soruşturmayı yürüttüğü 2 Mayıs 2013’te İstanbul 2 No’lu Hakimliği’ne başvurarak, MGK’nın 12 Mart 2003 tarihindeki “Misyonerlik Faaliyetleri” konulu ile 17 Kasım 2003 tarihli “Doküman” başlıklı evrakların incelenmesini istedi. Halen tutuklu bulunan Hakim Süleyman Karaçöl bu talebi kabul ederek, MGK’ya başvurdu. MGK Genel Sekreteri Hukuk Müşaviri Emel Bulak, 16 Mayıs 2013’te “devlet sırrı niteliğindeki” iki evrakı Hakim Karaçöl’e sundu. Karaçöl aynı gün evrakları inceleyerek notlar çıkardı.

Bu notlara göre 7 Mart’ta 2002’de Genelkurmay’da; Dışişleri Bakanlığı, MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile “ülke genelinde yaygınlaşan misyonerlik faaliyetlerine karşı yürütülecek mücadelenin esaslarını belirlemek maksadıyla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan misyonerlik faaliyetine karşı alınacak tedbirler” belirlendi. Orgeneral Tuncer Kılınç imzalı 12 sayfalık evrak; gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile komutanlıklara gönderildi. On tedbirin sıralandığı evrakta, yapılması gereken yasal değişiklikleri ve alınacak idari önlemler sıralandı.

İŞTE, DEVLETİN ‘MİSYONERLİK’ İLE SAVAŞ PLANI

Tedbir No 1: İbadet yeri açılması konusunda izin mercii yasal olarak belirlenmediğinden ikametgah ve benzeri mekanlarda kilise açılması ve buralarda dini ayin yapılması konusunda “yasa boşluğunun giderilmesi” istendi. Bu bakımdan İmar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişikliğe gidilip “ibadet yeri kurulamaz” ifadesinin eklenmesi önerildi. İdari bakımdan, “meskenlerde ve iş yerlerinde açılan ibadethanelerin valiliklerce kapatılabilmesi için İller İdaresi Kanunu’na işlerlik kazandırılması” istendi.

Tedbir No 2: Yabancılar tarafından Türkiye’de açılan veya açılmasına izin verilerek okullarda ayin ve ibadet yerleri oluşturulmasının önlenmesi.

Tedbir No 3: Kitap, dergi, gazete, takvim, broşür, el ilanları, teyp bandı, video kaset, compact disk, özel radyo ve TV kanalları ile Prozelitizm tarzında Hristiyanlık propagandası yapılmasının önlenmesi.

Bu bakımdan Türk Ceza Kanunu’nun, Basın Kanunu’nun, Sinema, Radyo ve Müzik Eserleri Kanunu’nun işletilmesi gerektiği ifade edildi. Radyo ve TV Yayınları Hakkındaki Kanun’daki yayın ilkelerinin “misyonerlik faaliyetlerinin önlemeye yönelik doğrudan uygulanabilir bir içerik taşımadığı” vurgulandı.

Tedbir No 4: Doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlarda yabancı STÖ’lerin yardım etme görüntüsü arkasında misyonerlik faaliyetlerinde bulunmasının önlenmesi.

Tedbir No 5: Kurslar, seminerler, yaz kampları ve çocuk köyleri kapsamındaki öğrencilere, kimsesiz ve yoksul çocuklara, özellikle işsiz ve reşit olmayan gençlere yönelik Hristiyanlık propagandası yapılmasının önlenmesi. Bu kapsamda MEB’in söz konusu yerleri kapatmaya yetkili kılınması istendi.

Tedbir No 6: Sosyal ve ekonomik yaşantıları nedeniyle dini inançlarında tereddüt içine düşen insanların istismar edilerek inanç birlikteliklerinin parçalanmaya çalışılmasının önlenmesi.

Tedbir No 7: Yurt dışındaki belediyelerin ve NGO’ların etnik ayrımcılığı körüklemek ve buraların Hristiyanların eski toprakları olduğunu işlemek amacına yönelik olarak sözde altyapı çalışmaları adı altında kilise onarımı için bazı belediyelere maddi yardım yapmalarının önlenmesi

Tedbir No 8: Yabancı kişi ve kuruluşların ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde misyonerlik faaliyeti yürütmek amacıyla gayrımenkul satın almalarının engellenmesi

Tedbir No 9: Araştırma yapmak, tez hazırlamak maksadıyla arkeolog, öğretim görevlisi, bilim adamı sıfatıyla yurtdışından gelen grupların faaliyetlerinin engellenmesi. Bu kapsamda;

-Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme yapmak ve film çekmek isteyen yabancılar adına müracaat edenler ile yabancı basın yayın mensuplarının tabi olacakları esasları yürürlüğe koyan 1988 tarih 12389 sayılı kararnamenin uygulanmasına işlerlik kazandırılması

-İçişleri Bakanlığı tarafından üniversitelerin misyonerlik faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi

-Üniversitelerde istihdam edilen yabancı öğretim üyelerinin faaliyetlerinin üniversite yönetimi, MİT ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak takip edilmesi istendi.

Tedbir No 10: İnternet üzerinden yapılan misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi.

http://www.radikal.com.tr/turkiye/mgknin-2003teki-gizli-misyonerlik-savas-plani-ortaya-cikti-1516434/

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org