İzlanda Vicdani Ret Derneği (Samtök hernaðarandstæðinga)’nden antimilitarist kampanya!

Militarizm Karşıtı Kampanya her türlü nükleer silahlanma ile mücadele edecektir ve uluslararası barış ve silahsızlanma çalışmalarına katılacaktır.

Samtök hernaðarandstæðinga (İzlanda Vicdani Ret Derneği) aşağıdaki amaçlar için militarizm karşıtı kampanya yapıyor:

* İzlanda’nın NATO’dan ayrılması ve askeri ittifaklardan uzak durması;

* İzlanda’nın ABD ile imzalamış olduğu savunma antlaşmasını resmen feshetmesi;

* İzlanda’da veya egemen olunan denizlerde hiçbir askeri kamp veya uygulama olmaması;

* İzlanda’nın ve denizlerinin nükleer silah kullanımına, trafiğine veya depolanmasına kapalı olduğunun ilan edilmesi;

* İzlanda Anayasası’nın Izlanda’nın hiçbir zaman hiçbir millete savaş açmamasını veya bu tür eylemlere sözlü veya fiili destek vermemesini garanti altına alması.

Militarizm Karşıtı Kampanya her türlü nükleer silahlanma ile mücadele edecektir ve uluslararası barış ve silahsızlanma çalışmalarına katılacaktır.

Njalsgata 87, 101 Reykjavik, Iceland
Iceland

Websitesi:
http://fridur.is/
Sosyal medya:
https://www.facebook.com/Samt%C3%B6k-herna%C3%B0arandst%C3%A6%C3%B0inga-1532699550291414/

Kaynak: WRI

Çeviri: VR

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org