KKTC: Vicdani retçilerin yargılanması 1 Temmuz’a ertelendi

Vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın ve Murat Kanatlı’nın davalarında Askeri Mahkeme kısa bir duruşma yaptı ve İstinaf’ın kararının beklenmesine, bu çerçevede de tüm davaların 1 Temmuz, Salı gününe ertelenmesine karar verdi…

Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor

DAVALAR 1 TEMMUZ’A ERTELENDİ!

Vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın ve Murat Kanatlı’nın davaları bugün, Askeri Mahkemede devam edildi!

2011 yılında savaş hazırlıklarına yani seferberliğe katılmayı reddeden vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın yargılanmasına bugün Askeri Mahkemede devam edildi…
Ayrıca vicdani reddini açıklayarak 2009 yılından itibaren seferberliğe gitmeyi ret eden Murat Kanatlı’nın 14 Haziran 2011 tarihinden beri Askeri Mahkeme’de devam etmekte olan davasında 10 günlük hapis cezasına çarptırılmasının ardından, cezası 6 Mart’ta sona ermişti. Hükme değil, kararın içeriğine yönelik yapılan istinafın 15 Nisan’da Askeri Mahkemede görüşülmesine başlanacak…
Kanatlı’nın 2010 ve 2011 yılında dair davaları da bugün Askeri Mahkemede görüşüldü…
Vicdani retçi Haluk Selam Tufanlı’nın ve Murat Kanatlı’nın davalarında Askeri Mahkeme kısa bir duruşma yaptı ve İstinaf’ın kararının beklenmesine, bu çerçevede de tüm davaların 1 Temmuz, Salı gününe ertelenmesine karar verdi…
 
UNUTMAYALIM!
Anayasa Mahkemesi kararından:
Vicdani retçi statüsünün ve bu statüye kabulle ilgili esas ve usullerin Askerlik Yasası’nda veya başka bir yasada düzenlenmemiş olması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bir eksiklik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf devletin Sözleşme altındaki yükümlülüğünü ihmali olarak görülmekte ve bu eksiklik nedeniyle askerlik hizmetine karşı olan vicdani retçilerin cezalandırılmaları, kişilerin Sözleşme’nin 9. maddesinde yer alan özgürlüklerine müdahale olarak değerlendirilmektedir.”
Ayrıca, vicdani ret hakkını tanımayan istisnai ülkeler için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 27 Eylül 2013 tarihinde 24/17 kararı önemlidir…
Maddeleri arka arkaya okumakta ve kamuoyu ile yeniden paylaşmakta yarar var;
5. Sayısı giderek artan birçok Devletin sadece zorunlu askerlik hizmetine değil gönüllü askerlik hizmetine de vicdani ret hakkını tanıdığını göz önünde bulundurur ve Devletleri askerlik hizmeti öncesi, askerlik hizmeti sırasında ve askerlik hizmetinden sonra yapılacak vicdani ret başvurularını kabul etmeleri yönünde teşvik eder;
8. Böylesi mekanizmaları olmayan Devletlerin, askerlik hizmetine vicdani rettin vaka bazında gerçekliğinin belirlenmesiyle ilgili bağımsız ve tarafsız karar verme mekanizmaları kurmaya yönelik çağrıda bulunur ve bunu yaparken, belli başlı inançların özü temeline vicdani retçiler arasında ayrım yapmama zorunluluğunu hesaba katar. 
9. Zorunlu askerlik hizmetinin bulunduğu Devletleri, vicdani retçilere, vicdani ret sebeplerine uygun, askeri olmayan, kamusal yarar için ve cezalandırıcı olmayan çeşitli alternatif sivil hizmet seçenekleri sunma yönünde ısrarla teşvik eder.
12. Vicdani retçilerin hizmet şartları ve ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve siyasi haklarıyla alakalı olarak Devletlerin, gerek yasal olarak gerek uygulamada, vicdani retçilere karşı ayrım yapmaması gerektiğinin vurgular.”
PAYLAŞ.
VicdaniRet.org