Nilay AKKURT

2013 01 Aralık Nilay AKKURT – VR-DER’in düzenlediği etkinlikte gönderdiği mektup okundu. REDDEDİYORUM! Vicdani reddimi açıklamamın nedeni, son zamanlarda ortaya çıkan ‘ asker kaçaklarını yakalamaya yönelik hazırlanan genelgedir. İktidar, idari para cezalarıyla hem korku kültürünü yaymaya hem de kendine rant sağlamaya çalışmaktadır. Militarizmin yüzü yıllardır Türkiye’de ve dünyada yapılan savaşlarla ortadadır. Militarizm, kapitalist, emperyalist sistemin ve iktidarların

2013 01 Aralık Nilay AKKURT – VR-DER’in düzenlediği etkinlikte gönderdiği mektup okundu.

REDDEDİYORUM!
Vicdani reddimi açıklamamın nedeni, son zamanlarda ortaya çıkan ‘ asker kaçaklarını yakalamaya yönelik hazırlanan genelgedir. İktidar, idari para cezalarıyla hem korku kültürünü yaymaya hem de kendine rant sağlamaya çalışmaktadır. Militarizmin yüzü yıllardır Türkiye’de ve dünyada yapılan savaşlarla ortadadır. Militarizm, kapitalist, emperyalist sistemin ve iktidarların yarattığı, ölmeyi ve öldürmeyi emreden bir sistemdir.
‘Erk’in baskıcı, militarist ve ataerkil anlayışını bedenler ve hayatlar üzerinden dikte etmesine karşıyım. Etnik köken, dil, din, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet ayırmaksızın her insanın eşit olduğunu ve özgür yaşaması gerektiğini düşünüyorum.
Bir kadın olarak her ne kadar askere gitme zorunluluğum olmasa da, özellikle içinde bulunduğumuz süreç içerisinde militarizme karşı bir taraf olma sorumluluğu hissediyorum.
Çocukluktan itibaren militarist eğitim anlayışının hâkim olduğu, ataerkil zihniyetin öğretileriyle büyütüldüğün, kadının ‘ana’, ‘karı’, ‘kız’, ‘aile’, ‘evlilik’, ‘seks objesi’, ‘namus’, ‘tecavüz’, ‘taciz’ üzerinden tanımlandığı ve bu tanımlamaların her geçen gün iktidarın söylemleriyle yeniden üretildiği bu düzeni reddediyorum.
Vatan, uğrunda öleceğin bir toprak parçası değil; üzerinde, barış içerisinde, dostça, özgürce yaşayabileceğin bir yerdir.
Kanla yıkanmış toprak parçası, ona kutsallık değil; ancak acı katar.
İnsanların daha fazla acı çekmemesi için susmanın da suça ortak olmak olduğunu düşünerek; cinsiyetçi, ataerkil, militarist, otoriter sisteme ve şiddetin her türlüsüne karşı vicdani reddimi açıklıyorum.
Nilay AKKURT

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org