Söyleşi: Turkiye’de savaş ve anti-militarizm (18 Kasım, Frankfurt/ALM)

Alman Barış Örgütü (DFG-VK) ve Connection.ev’nin organizatörlüğünde, vicdani retçi Halil Savda‘nın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek

Alman Barış Örgütü (DFG-VK) ve Connection.ev‘nin organizatörlüğünde, vicdani retçi Halil Savda‘nın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğe çağrı afişi:

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org