VR-DER Erkek(lik)ler Sempozyumu’nda (7-8 Mayıs, Arel Üniversitesi/Sefaköy)

Sizleri erkekliklerin çeşitliliğini ve çoğulluğunu vurgulamak ve farklı erkeklik hallerini tartışmak üzere İstanbul Arel Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ‘Erkek(lik)ler Sempozyumu’na, sözümüzü birlikte çoğaltmaya davet ediyoruz.

ERKEK(LİK)LER SEMPOZYUMU

7-8 Mayıs 2015
İstanbul Arel Üniversitesi

Erkekliğin toplumsal cinsiyet düzenindeki konum alışları ve bu konum alışların toplumlara ve kültürlere göre değişimleri ve dönüşümlerinin vurgulanması; evrensel, tarihaşırı, yaşam boyu değişmeyen, idealize edilmiş tek tip bir erkeklik anlayışının sorgulanması; özellikle queer teori tartışmalarıyla ön plana çıkan farklı erkeklik performanslarının işaret ettiği çoklu ve çeşitli erkek(lik)lerin varlığı; erkeklerin sadece kadınlar üzerindeki tahakkümüne değil kendi aralarındaki iktidar ilişkilerine de ışık tutan “hegemonik erkeklik” kavramı üzerine yapılan tartışmalar…

Erkeklik çalışmaları, farklı disiplinlerden akademisyenlerin ve çeşitli aktivist grupların katılımıyla son yıllarda uluslararası düzeyde giderek genişleyen bir literatürün ve eylem alanının odağı haline gelmeye başladı. Türkiye’de de erkeklik çalışmalarına ilişkin benzer bir sürecin yaşanıyor olması şüphesiz ki bir tesadüf değil. Her geçen gün artan kadın cinayetleri, homofobik ve transfobik nefret cinayetleri, tecavüz, işçi ölümleri, kısacası erkeklerin fail ve maktul olduğu şiddet olayları düşünüldüğünde erkek(lik)lerin önemli bir gündem maddesi haline gelmesi/getirilmesi bir zorunluluk. Zira bu alanda yapılacak çalışmalar, erkeklikleri hem kendi hegemonyalarından hem de hegemonik tanımlamalardan kurtarmak üzere verimli tartışmaların önünü açacak, heteronormativiteye ve eril şiddetin tüm tezahürlerine karşı verilecek toplumsal mücadeleleri destekleyecek ve güçlendirecektir.

Bu minvalde, sizleri erkekliklerin çeşitliliğini ve çoğulluğunu vurgulamak ve farklı erkeklik hallerini tartışmak üzere İstanbul Arel Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ‘Erkek(lik)ler Sempozyumu’na, sözümüzü birlikte çoğaltmaya davet ediyoruz.

Sempozyum, davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildiri sunumlarından oluşacaktır. Bildiri sunumları, yukarıda sözü edildiği gibi erkek(lik)leri konu edinen ve tartışmaya açan farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin, öğrencilerin ve aktivisitlerin tüm çalışmalarına açıktır.

SEMPOZYUM BİLGİLERİ:

Tarih: 7-8 Mayıs 2015

Yer: İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kampüsü Konferans Salonu


ULAŞIM BİLGİLERİ
*Sempozyumun her iki gününde de şehir içinde birkaç farklı noktadan Tepekent Yerleşkesi’ne ücretsiz özel servisler kalkacaktır.

*Kalkış yerleri ve saatleri şu şekildedir:
Mecidiyeköy: 08.45 ve 12.00
Bakırköy İDO: 09.00
Kazlıçeşme Marmaray: 09.00

*Bu özel servislerin dışında gün boyunca Tüyap Metrobüs durağı ile Tepekent Yerleşkesi arasında düzenli olarak gidiş-geliş yapan ücretsiz öğrenci servislerini de kullanabilirsiniz. Ayrıca Arel’in Sefaköy’deki binasından saat 12.00’de kalkan ücretsiz personel servisini de kullanabilirsiniz.

*Öğrenci ve personel servisleri ile ilgili detaylı bilgi ve iletişim için:
0212 867 25 00 / www.arel.edu.tr

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org