‘Kadınlar aktif savaşın öznesi haline getirilmeye çalışılıyor’

Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Merve Arkun ve Vicdani Retçi Nergis Şen, devletin “Gönüllü askerlik” çalışmasıyla kadınları kendi çıkarlarına uygun savaşın bir parçası haline getirmeye çalıştığına dikkat çekti.

‘Askerlik dayatması direnişi kırmaya yöneliktir’

2016-03-30
ANKARA (DİHA) – Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın, kadınlara yönelik hazırladığı “Kadınlara gönüllü askerlik” uygulamasına tepki gösteren Vicdani Retçi kadınlar, devletin bu uygulamalar ile bir yandan kadınları yürüttüğü savaşın parçası haline getirmeyi amaçlarken, bir yandan da direnişini kıramadığı kadınları terbiye etmeyi amaçladığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın, askerlik sistemini yenileme çalışmaları kapsamına “Kadınlara gönüllü askerlik” de dâhil edildi. Militarizmin en çok kadını hedef aldığı Türkiye’de, gönüllü askerlikle, “kadına asker doğuran anneden gönüllü asker” rolü biçilmeye çalışılıyor. Uygulamaya tepki gösteren Vicdani Ret Derneği Eşbaşkanı Merve Arkun ve Vicdani Retçi Nergis Şen, devletin “Gönüllü askerlik” çalışmasıyla kadınları kendi çıkarlarına uygun savaşın bir parçası haline getirmeye çalıştığına dikkat çekti.

‘Kadınlar aktif savaşın öznesi haline getirilmeye çalışılıyor’

“Kadınlara gönüllü askerlik” uygulamasının, sürmekte olan savaş koşullarından bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Merve Arkun, “Devlet zorunlu askerlik angaryasına tabi tuttuğu erkekleri ölmeye ve öldürmeye zorlarken, şimdi ise ‘gönüllülük’ adı altında yürüttüğü bu çalışma ile kadınları sürdürdüğü savaşın aktif bir öznesi haline getirmeye çalışmaktadır” dedi.

‘Devlet kadınları sindirmek istiyor’

Bugüne kadar kadınların savaş karşıtı mücadelesini yok sayan ve kadını her daim yürüttükleri savaşta, “Korunması gereken pasif nesne” haline getiren devletin kadınları bu uygulama ile savaşın bir parçası haline getirmeye çalıştığını ifade eden Arkun, “Devlet, yürütmekte olduğu savaşın baskısını daha da arttırmak, hakimiyetini daim kılmak için, devletin baskısına-terörüne ve şiddetine karşı direnen kadını da boyunduruğu altına alıp sindirmeyi-sinikleştirmeyi istemektedir” diye konuştu. Kadınların tarih boyunca militarizme karşı mücadele verdiğini hatırlatan Arkun, bundan sonra da bu mücadelenin sürdüreceğini söyledi.

‘Kadınlar askerliği reddetmeli’

Arkun, “Tacizle, tecavüzle, teşhirle kadının bedenini savaş coğrafyasına çeviren; kadının kimliğini yok sayan ve yaşamını gasp eden zorunlu askerliğe, orduya ve militarizmi kadınlar çok daha gür bir sesle reddetmeli. Vicdani ret mücadelesinin öznelerinden olmayı sürdürmelilerdir” çağrısında bulundu.

‘Kadın bedeni üzerindeki şiddet artırılmak isteniyor’

Vicdani Retçi Nergis Şen ise Türkiye’de savaşı sürdüren devletin, kadın bedenini savaş meydanı haline getirdiğine dikkat çekerek, “Gönüllü askerlik” uygulamasıyla bunun daha da derinleştirilmek istediğine vurgu yaptı. Şen, “Kadınlar savaşın öznesi haline getirilmek isteniyor. Kadınlar bu savaşlarda çocuklarını, eşlerini, kardeşlerini kaybederken, yaşam alanlarını terk etmek zorunda bırakılırken, tacize tecavüze şiddete maruz kalırken, yaşamlarımızdaki militarizm etkisi daha artırılmak isteniyor” ifadesinde bulundu.

‘Militarizme karşı kadınlar mücadeleyi büyütmeli’

Devletin kadın bedeni üzerinde başlattığı savaşa karşı kadınların direnişi savunması gerektiğine işaret eden Şen, “Bu zamana kadar verdiğimiz mücadeleyi görmezden gelenlerin karşısında durmalıyız. Çünkü burada toplumsal eşitlik adına bir adım olmayacak. Militarizme karşı yaşamlarımızı savunmak, tüm kadınları vicdani ret mücadelesini büyütmeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

(nö/kk/ns)
http://www.bestanuce8.xyz/256560/-askerlik-dayatmasi-direnisi-kirmaya-yoneliktir-&dil=tr

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org