Celalettin Şeradettinoğlu

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıkladı.

VİCDANİ RET AÇIKLAMASI

“Ben Mehmet Celalettin Şeradettinoğlu. 1957’de Gaziantep’te doğdum. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında DISK’e bağlı Genel-İş Sendikası 2 no’lu şube eğitim sekreteriydim. Askeri darbe, tüm ülkenin olduğu gibi benim de hayatımı alt üst etti. Sendikal faaliyetten kaçak yaşamaya başladım.

2016 nisan ayında Kayseri çevresinde jandarma, 37 yıl aradan sonra bakaya diye sevketti. Meşru ve seçimle gelmiş bir iktidarı yasadışı bir şekilde ele geçirmiş bir gayrımeşru suç örgütü, askeri darbe bizi suçluyor ve bakayadan bana 10.000 lira ceza kesmeye çalışıyor. Ben ise bunu ödemeyip, bir savaş karşıtı olarak vicdani reddimi ilan ediyorum.

Bir alman generali der ki, “bir insanın eline silah verip bir canlıya ateş ettirmek için onun beynini boşaltmak gerekir.” Bunun için de mutlak itaat gereklidir. Tartışmadan, sorgulamadan, itiraz etmeden ateş etmek; askerlik ‘sanat’ı böyledir.

Tarih boyunca bütün savaşlar insan öldürme ‘sanatı’ üzerinden yürümüştür ve yaşamı boyunca birbirinin yüzünü hiç görme şansı olmayan insanları karşı karşıya getirip eline silah vererek birbirlerini öldürttüren, işte bu ‘sanat’tır: İnsan öldürme ‘sanat’ı.

Kapitalizmin var oluşunu besleyen temel sektörlerdendir silah sektörü, dünyada en fazla paranın ve kârın döndüğü sektördür. Ülkeler açlıktan kırılırken, silah tüccarları ve devletler silahlanma yarışını tetikleyerek, ilan edilmemiş üçüncü dünya savaşını sürdüren emperyalist devletler, kendi toprakları dışında yoksul halkları birbirine kırdırmakta, doğasını tahrip etmekte, bu ülkelerin yer altı yerüstü kaynaklarını talan etmekteler. Devletlerin varoluşları bu kirli savaş oyununa dayanmakta, sömürü ve talan mekanizmasına payanda olmakta, emekçi sınıfları köleleştirmekte ve birbirine kırdırmaktadır.

Tüm bu olgulara “hayır” demek için, bir savaş karşıtı olarak vicdani reddimi açıklıyorum.

Askerlik mekanizmasının temeli mutlak itaate ve insan onurunu çiğnemeye dayandığından, insanlık onurumu korumak için vicdani reddimi açıklıyorum.

Ülkemizin uluslararası insan hakları sözleşmelerine attığı imzalara dayanarak askerlk yapmayı reddediyor ve vicdani reddimi açıklıyorum.

İnanç ve vicdan hürriyetine aykırı olduğu için insan öldürme ‘sanatı’nı reddediyorum ve vicdani reddimi açıklıyorum.

İnsanlığı ve canlı hayatı, gezegenimizi yok etmek üzere olan silahlanma ve savaşları reddettiğim için vicdani reddimi bir insan hakkı olarak açıklıyorum.”

**

DEKLARATION OF CONSCIENTIOUS OBJECTION

“Date of birth 01.01.1957, GAZIANTEP. When military coup d’état was staged on September 12, 1980 I was the training secretary of GENEL-İŞ trade union which is affiliated to DISK. Military coup overset my life as well as it had overset all the country. I began living an illegally life due to my trade union activities. After 37 years, in April 2016, around Kayseri district, I was caught by the gendarmerie for evasion from enlisting. An illegal criminal organization, regime of a military coup, who has overthrown a legitimately elected power illegally accuses us and trying to fine me 10 000 liras for refusing t do military service. I will not pay for it, and I declare once again my conscientious objection and my opposition to war. A German general says, “It is necessary to evacuate the mind of a human being in order to give a weapon to his hand and make him shoot a creature.” This kind of action requires, absolute obedience. Shooting without any dispute, questioning or objection. This is the ‘art’ of soldiering. Throughout history all wars were based on the art of killing. This is the art which confronts people who have never seen each other, give them weapons and maket hem kill each other. ‘Art’ of killing man. The arms sector is the main sector that feeds the existence of capitalism. It is the sector that returns the most money and profits in the world. While the countries are starving in the world, the imperialist states, which triggered the unannounced third world war by triggering the arms race are destroying both the peoples and the nature and exploiting over ground and underground resources far away from their own territorial lands. The existence of the states is based on this dirty war game, enslaving the laboring classes which became the buttress of this mechanism of exploitation and plowing and making them kill each other. I declare an anti-war conscientious objection to say no to all those truths. I declare a conscientious objection to protect my human dignity because as military mechanism is based on absolute obedience and violation of human dignity. I refuse to do military service based on international human rights contracts to which our country is a signatory part as well. I reject the art of killing because it is contrary to freedom of belief and conscience and I declare an anti-war conscientious objection. As a human right, I declare my conscientious objection, refusing the weapons and wars that are about to destroy the life on our planet.”

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org