Doğan Ciritcioğlu

Gönderdiği e-posta ile vicdani reddini açıkladı.

Zorunda olmak fikri benim için kabul edilemez. Dayatılan bir konunun, her ne ad altında olursa olsun insan onuruna zarar veren ve tahrip eden büyük hakaret suçlarından biri olduğu kanaatindeyim. Zoraki olarak emir ve silah altına girmekte bir beis görmemeyi tercih edebilmiş olan milyonlarca insancık ile aynı fikirde olma ihtimalini dahi kabul etmiyorum.
Sizlerle yani saray rejimin memurları ve toplumu ile aynı fikirde olabileceğim uzlaşabileceğim toz zerresi kadar bir seçenek dünya üzerinde herhangi bir iletişim yöntemi yoluyla mümkün olmayacaktır.
Hiçbir koşulda ve şartta; zamanın herhangi bir anında devletin herhangi bir kurumunda; görev bilinci masalı ile toplum yararına hizmet maskesi ve makyajı ile boyunduruk altına girmeyi reddediyorum.

Doğan Ciritcioğlu

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org