Hakan AKGÜN

Derneğimize gönderdiği eposta ile vicdani reddini açıklamıştır.

ASKERLİK HİZMETİNE KARŞI RET BEYANIMDIR

Ben, 1984 Silivri doğumlu, Cemaloğlu Hakan AKGÜN.

Birey olarak, insana ve yaşama sorumluluğum/inancım gereği; belli bir kitlenin çıkarına hizmet eden, kendinden olmayana saygısı, tahammülü olmayan, sömüren, ezen, yokeden, insana ve yaşama hakaret timsali temeller üzerinde duran din, milliyetçilik, militarizm gibi kavramlar üzerine kurgulanmış tüm yapıların, acilen ders alınıp geçmişte bırakılmaları gerektiğini düşünüyor ve yaşamın, irade ve özgürlüğün bu gibi yapılarla kısıtlanamayacağına inanıyorum.

Bu nedenle, hangi gerekçeyle olursa olsun insanı, yaşamı, özgürlüğü hedef alan, kısıtlayan, art niyetli zihniyetlerin ürünü oldukları tarihsel seyirleri incelendiğinde de açıkça ortada olan din, milliyetçilik, militarizm gibi kavramlara dayanan hiçbir kurumun hiçbir şekilde bir parçası olmayacağımı alenen beyan ediyorum.

Saygılarımla.

Hakan AKGÜN

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org