Osmanlı Genelkurmayı’nın Bir Propaganda Aracı: Harp Mecmuası (Kitap)

“savaşa giden gençlerin başarılarını annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, kızlarının ve oğullarının da öğrenmesini sağlamak vatan ve memleket sevdasını güçlendirmek büyük ordumuzun şanlı zaferlerini gelecek nesillere göstermek amacıyla çıkarılmıştır’’

Bir propaganda aracı olarak Harp Mecmuası

Harp Mecmuası 1918 Haziran ayına kadar tam 27 sayı çıktı. Dönemin edip ve şairlerinden oluşan 40 kişilik bir grup Çanakkale cephesine götürülerek yazdıkları kahramanlık şiirleri burada yayımlanmıştı.

13.03.2015 01:35
ÖMER ERBİL [email protected]
Osmanlı Harbiye nezareti tarafından propaganda aracı olarak 1915 yılı Kasım ayında Harp Mecmuası yayın hayatına başladı. İlk sayıda bunun amacı şöyle ifade edildi: “vatanın tehlikeye düştüğünde gözünü hiç kırpmadan savaşa giden gençlerin başarılarını annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, kızlarının ve oğullarının da öğrenmesini sağlamak vatan ve memleket sevdasını güçlendirmek büyük ordumuzun şanlı zaferlerini gelecek nesillere göstermek amacıyla çıkarılmıştır’’

Harp Mecmuası 1918 Haziran ayına kadar tam 27 sayı çıktı. Çanakkale, Galiçya, Kafkaslar, Makedonya, Irak, Sina cephelerinden haberler ve fotoğrafların yer aldığı dergi, 1 Dünya Savaşı’nda Osmanlı cepheleri hakkında bilgiler vermekteydi. Ayrıca dönemin edip ve şairlerinden oluşan 40 kişilik bir grup Çanakkale cephesine götürülerek yazdıkları kahramanlık şiirleri Harp Mecmuasında yayımlanmıştı. İlk yayınına 0,5 kuruşla başlayan dergi son sayısını 3 kuruşa piyasaya çıkardı. Bu fiyat artışı Osmanlının son dönemindeki enflasyonu göstermesi açısından ayrıca önemlidir.

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay’ın araştırmasına göre Harp Mecmuası Sultanahmet’te oldukça lüks bir binada yayın hayatına başlamıştı. İdare binasında büyük bir İngiliz Kütüphanesi, Fransız keteninden perdeler, üstü maroken kaplı ağır ceviz sandalyeler, Venedik usulü fanuslar, radyatörleri sık bir kalorifer vardı. Harp Mecmuası’nın kadrosu, biri asker olmak üzere toplam yedi kişiydi. Asker hem güvenlik görevlisi hem de bütün hizmetlere koşan Memiş Onbaşı’ydı. Harp Mecmuası’nın müdürü Şevki Bey’di. Daha evvel Adliye’de hâkimdi. Laubaliliği sebebiyle bu görevinden tard edilmişti. Harp Mecmuasının basım işlerinden Hasan Necmettin isimli Kazan Türkleri’nden birisi sorumluydu. Muhasebe işlerine İlkokul Müfettişi Sedat Bey bakardı. Matbaanın sahibi ise Artin Efendi’ydi.

Harp Mecmuası Kaynak yayınları tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek kitap halinde basıldı. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü de şimdi tıpkıbasımını yapıyor. İnternet sitesinden de dijital olarak bulmak mümkün.

HARP MECMUASI
Prof Dr Ali Fuat Bilkan
Kaynak Yayınları, 360 sayfa

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org