Özgür Furat

Gönderdiği e-posta ile vicdani reddini açıkladı.

Asırlardan beri insani olanı tüketen, yok eden ve hala acımasızlığı büyüyerek devam eden orduların varlığını kabullenemeyen biri olarak bu açıklamayı yapmak istiyorum.

Tüm iktidarlar varlıklarını bizim varoluşlarımızla devam etirir. Doğduğumuzda bize sundukları hayat aslında kendı varoluşların perçin malzemesidir. Erkek olarak doğmuş olmam; eril, erkek devletin yaratımına bir malzemeyse şayet erkek olmayı reddediyorum yaratığınız korku imparatorluğunu korumak ve yaratmak için bedenimi ve biricikliğimi nizamiye ve kışlalarınızda yok etmenize izin vermeyeceğim yüreğimde taşıdığım o güzel dünya, tüm savaş malzemelerinizi ve erklerinizi yok edecek!

Ve ben tüm benliğimle diyorum ki; varolan tüm iktidar yöntemlerinizi yok edinceye kadar karşınızda dimdik durmaya devam edeceğim. Yüreğimdeki o dünya kadar bağırıyorum; Özgür bedenimi ve ruhumu bir savaş makinesine çevirmenize izin vermeyeceğim. Bana zorunlu kıldığınız ‘her türlü görevi reddediyorum .

Ordular meşru değildir meşruiyet rıza gerektirir rıza ise ne bu ülkede olduğu gibi zorunlulukla ne de başka ülkelerde olduğu gibi para karşılığı sağlanabilir

Ordular mantık dışıdır
Ordular insan dışıdır
Ordular katildir

Vicdan suçluluk hissinden doğar. Savaşlarda insan ölümlerinin hala devam ediyor oluşundan kendimi daha az suçlu hissetmek adına vicdan-i reddimi açıklıyor devletin bana biçtiği “askerlik görevi”ni yerine getirmeyeceğimi ilan ediyorum.

Özgür FURAT -FRANSA

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org