Serhan Uzun

28 Kasım 2015 (Cumartesi) günü saat 13:00’da infiAl’de düzenlenen basın açıklamasında vicdanî reddini açıkladı.

Ben Serhan Uz.

Eşitsizliğin,türcülüğün,ırkçılığın, milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin ve her türlü haksızlığın karşısında durmak için yaşıyorum. Bu yüzden devlete, orduya, kapitalizme, hayvan katliamlarına ve eko-soykırıma karşı vicdan-i reddimi açıklıyorum. Hiç bir savaş makinesinin parçası olmamayı seçiyorum.

Lice’de, Cizre’de, Silvan’da, Nusaybin’de, Yüksekova’da ve daha bir çok yerde kıyım devam ediyor.

Bütün bu olanlara seyirci kalmayı, baskılardan korkup susmayı, zalime boyun eğmeyi red ediyorum. Varlığım, bütün dünya vatandaşlarına armağan olsun. Ne mutlu hiç bir hayvana ve insana sırtını dönmeyene.

PAYLAŞ.
VicdaniRet.org