Görüntülenen: şiddetsizlik

Makaleler

Vicdani ret ancak savaş karşıtı hareketin stratejilerinden birisi olarak görülebilir ve asla savaş karşıtı politikaların yegâne enstrümanı olamaz. Vicdani reddin yanı sıra başka ne gibi enstrümanlara başvurabileceğimizi araştırmak için de savaş karşıtı politikanın temel bileşenlerini irdelememiz gerek.

Gündem

Malatya’da Eğitim Sen tarafından “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk” konulu sempozyuma konuşmacı olarak katılan Malatya Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır “Özel mülkiyetin tavan yaptığı bu kapitalist düzende çöp kutusundan yemek arayan bir çocuğun fırından ekmek ya da simiti izinsiz almasını hırsızlık kabul eden bu düzenle mücadele edilmelidir” diye konuştu.